Doe mee

GroenLinks Gelderland zoekt bestuursleden

 

Wie zijn we?

GroenLinks Gelderland heeft drie zetels in de Provinciale Staten. Onze drie politici zetten zich —geholpen door vijf andere fractieleden— in om de GroenLinkse idealen te verwezenlijken.

De fractie is ingebed in een vereniging, waar alle ruim 2700 GroenLinksleden in Gelderland lid van zijn. GroenLinks Gelderland is onderdeel van GroenLinks. In Gelderland bestaat GroenLinks weer uit 27 lokale afdelingen. Voor heel GroenLinks Gelderland is er een bestuur, bij voorkeur van 6 of 7 personen. Dat bestuur heeft verschillende taken, waaronder:

 • de fractie ondersteunen, bijvoorbeeld via een functioneringscommissie, inhoudelijke werkgroepen en het organiseren van campagnes
 • deelname aan de Statenverkiezingen organiseren (programma, campagnes, lijst)
 • lokale afdelingen ondersteunen bij hun activiteiten
 • nieuw politiek talent scouten en trainen
 • contact versterken tussen leden via vergaderingen, debatten en ledenactiviteiten
 • politiek nieuws communiceren via nieuwsbrieven voor leden en social media.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar versterking van het bestuur, want per eind november stoppen twee ervaren bestuursleden. In elk geval zoeken we een penningmeester en secretaris. Hieronder vind je meer informatie over wat de bestuursfunctie inhoudt en wat speciale taken zijn van een penningmeester en een secretaris.

Bestuurslid

Elk bestuurslid heeft voor een deel dezelfde taken:

 • Je neemt deel aan bestuursvergaderingen (elke drie weken), ledenvergaderingen (tweemaal per jaar), bijeenkomsten met de fractie (2 keer per jaar) en ledenactiviteiten (ongeveer 6 keer per jaar). Een deel van die activiteiten organiseer je samen met anderen.
 • Je bent lid van een commissie (bijv communicatie of campagne) of werkgroep (over thema’s) uit het bestuur en organiseert hierin of hiervoor activiteiten.
 • Je onderhoudt samen met een ander bestuurslid (en een fractielid) contact met enkele van de 27 lokale afdelingen in de provincie, om te weten wat daar speelt en om hen te ondersteunen.

Daarnaast kun je vanuit het bestuur deelnemen aan een commissie of werkgroep, of activiteiten mee organiseren.

Secretaris

Bovenop de taken van elk bestuurslid, geldt voor de secretaris:

 • Je schrijft de notulen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Je stelt uitnodigingen op voor ledenvergaderingen en andere activiteiten en verstuurt deze.
 • Je houdt veranderingen in de ledenadministratie bij.
 • Je houdt de e-mail van het bestuur bij.
 • Je houdt de bestuursagenda bij.
 • Voor de verkiezingen van de provinciale Staten ben je verantwoordelijk voor het indienen van de kandidatenlijsten.

Een secretaris is gemiddeld ongeveer vier uur per week bezig met zijn taken.

Penningmeester

Bovenop de taken van elk bestuurslid, geldt voor de penningmeester:

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen en de administratie van de inkomsten en uitgaven.
 • In het bestuur ben je degene die over financiële onderwerpen voorstellen maakt, ook over langere termijn zodat er voor de verkiezingen voldoende budget is.
 • Eén keer per jaar stel je met de rest van het bestuur, op basis van de geplande activiteiten, een begroting op en presenteer je deze op de ledenvergadering.
 • Eén keer per jaar stel je een afrekening op van het afgelopen financiële jaar, stem je deze met de rest van het bestuur af, laat hem controleren door de kascontrolecommissie en verantwoord en presenteer je deze op de ledenvergadering.
 • Je hebt contact met het Landelijk Bureau en evt. andere penningmeesters over financiële bijdragen, verantwoording  en andere financiële onderwerpen.

Een penningmeester is gemiddeld ongeveer vier uur per week bezig met zijn taken.

Wat bieden we?

 • Samenwerken in een actief en ambitieus team en met veel actieve en ambitieuze mensen die allemaal de wereld groener en linkser willen maken.
 • Onderdeel uitmaken van een dynamische afdeling in opbouw: niet op de winkel passen, maar samen verder groeien.
 • Contact met veel verschillende GroenLinksers: Statenleden, lokale bestuursleden, actieve leden en lokale raadsleden.
 • Een leerzame ervaring, waarin je en de politiek van redelijk dichtbij meekrijgt en je ervaring op kunt doen met organisaties en organiseren.

Geïnteresseerd?

Lijkt het je iets om in ons bestuur actief te zijn? Heb je behoefte aan meer achtergrondinformatie? Denk je: ‘Geen bestuursfunctie, maar misschien iets anders voor GroenLinks’? Neem in al die gevallen contact op met voorzitter Thijs van den Broek (bestuurgelderland@groenlinks.nl) voor een oriënterend gesprek. Stuur eventueel meteen je CV (1A4) en korte motivatie (1/2 A4) mee!