Janet Duursma

Fractievoorzitter, Statenlid

Het is tijd voor GroenLinks in Gelderland! Na een klinkende verkiezingsuitslag, van drie naar zes zetels, bestuurt GroenLinks voor het eerst mee in Gelderland.

 

We hebben een energieke en diverse fractie die staat te trappelen om werk te maken van de energietransitie in Gelderland en van het beter beschermen van onze natuur. Van zorgen voor herstel van de biodiversiteit. Van het toewerken naar natuurinclusieve kringlooplandbouw, goed openbaar vervoer en circulaire economie. En handen en voeten geven aan een inclusieve samenleving.

Naast het fractievoorzitterschap ben ik verantwoordelijk voor de landbouwportefeuille. Na de uitspraak van de Raad van State is voor iedereen duidelijk dat hier de nodige veranderingen noodzakelijk zijn. Ik kijk ernaar uit om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw in Gelderland mede vorm te geven. 

Met een grote GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten en met GroenLinks in het Gelders bestuur kunnen we nu echt het verschil gaan maken. Ik ga graag samen met de fractie aan de slag om onze idealen binnen Gelderland te realiseren!