Paul Hofman-Fransen

Statenlid

‘Knokken voor wat kwetsbaar is!’ Het is een oude slogan van GroenLinks, maar dit vat mijn motivatie voor GroenLinks nog altijd goed samen.

In 2015 ben ik benoemd tot commissielid en eind 2016 benoemd tot Statenlid. In de Staten ben ik woordvoerder Financiën, Kwaliteit Openbaar Bestuur, Duurzame Ruimtelijke Ordening, Natuur en Leefbaarheid (welzijn). Vanaf 2008 ben ik actief voor GroenLinks. Eerder was ik onder meer bestuursvoorzitter van GroenLinks Nijmegen en schreef ik mee aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks Gelderland.

Ik studeerde maatschappelijk werk, politicologie en management. Ik werk in de langdurige zorg. Ik zie het als mijn taak om de vertaalslag te maken tussen wat ik zie gebeuren in de samenleving en het beleid van de provincie. Ik heb gezien dat begrippen als ‘de participatiesamenleving’ geen recht doen aan de drempels in de samenleving die veel mensen ervaren. En ik zie dat natuur en ruimtelijk kwaliteit worden gewaardeerd, maar het onderspit delven op het moment dat economische belangen spelen. De korte termijn belangen zijn dominant, terwijl de langetermijnbelangen van grotere waarde zijn. Daar zal ons beleid op afgerekend worden door toekomstige generaties en daar zet ik mij voor in.

Ik ben geboren in 1988 en woon in Doesburg met mijn vriendin en onze twee jonge zoons: Silvijn en Abel.

Volg Paul op twitter: twitter.com/PLPSFransen