Paul Hofman-Fransen

Statenlid

‘Knokken voor wat kwetsbaar is!’ Deze oude slogan van GroenLinks raakt precies mijn motivatie voor Groene en Linkse politiek.

Ik zie de provincie niet als een ‘grijs plattelandsbestuur’, maar juist in potentie als de groenste overheidslaag van ons bestel. De provincie speelt een belangrijke rol op het gebied van natuur, landschap, duurzame energie, voedselproductie en vervoer. Dat is van belang voor ieder met een groen hart. Daarnaast vind ik dat de provincie zich echter niet afzijdig mag houden van complexe sociale vraagstukken, zoals het leefbaar houden van gebieden waar krimp plaatsvindt; zorgen dat er voor ieder een geschikte woning beschikbaar is en het werken aan een samenleving waarin voor iedereen kansen liggen om je eigen leven vorm te geven. 

In de Staten ben ik woordvoerder Financiën, Kwaliteit Openbaar Bestuur, Duurzame Ruimtelijke Ordening, Natuur, Landbouw en Leefbaarheid.

Over mij:

Ik ben geboren in 1988 in Cuijk. Via Nijmegen, Beek-Ubbergen en opnieuw Nijmegen ben ik in 2015 in Doesburg geland met mijn vriendin Jorien. Samen hebben we drie zonen: Silvijn, Abel en Naël.

Ik studeerde een jaar maatschappelijk werk en maakte daarna de overstap naar de studie politicologie. Toen ik 20 werd ben ik lid en actief geworden voor DWARS en GroenLinks. Sindsdien vervulde ik vele functies, waaronder die van afdelingsvoorzitter in Nijmegen. Naast mijn studie ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken als zorgverlener. Voor dezelfde organisatie werk ik nog steeds met veel plezier, momenteel als zorgmanager.

Op twitter ben ik te vinden op: twitter.com/PLPSFransen