Bedrijventerrein Verhuellweg
Bedrijventerrein Verhuellweg

‘Haastige spoed, is zelden goed’

GroenLinks eist zorgvuldigheid bij uitbreiding bedrijventerrein Verhuellweg in Doesburg

De transportbedrijven Ubbink en Rotra willen het bedrijventerrein aan de Velhuellweg in Doesburg uitbreiden met maar liefst 20 hectare (40 voetbalvelden). Deze uitbreiding zou plaats moeten vinden in een natuurgebied en ligt dicht tegen de stad aan. GroenLinks eist transparantie en zorgvuldigheid, zodat alle risico’s en belangen worden afgewogen. Dat een aangekondigd onderzoek naar de haalbaarheid van het plan plotseling is overgeslagen, verbaast de partij dan ook. GroenLinks Gelderland stelt over deze gang van zaken vragen aan Gedeputeerde Staten (GS), want ‘haastige spoed, is zelden goed’, volgens GroenLinks-Statenlid Paul Hofman-Fransen.

Een jaar geleden werd het uitbreidingsplan en een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd door de bedrijven en betrokken overheden. Daarin zou nadrukkelijk ook gekeken worden naar de belangen van ondernemers, bewoners en de natuur. Maar plotseling was het onderzoek van tafel, terwijl de voorbereiding op de bedrijfsuitbreiding gewoon door gaat. “Dat is erg merkwaardig”, aldus Paul Hofman-Fransen. “Ik snap dat de bedrijven vaart willen maken, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van besluitvorming in de gemeente. Er ligt een taak van de gemeente en óók de provincie om te zorgen voor een transparant en zorgvuldig proces.”

De Gelderse GroenLinks-fractie wil van het provinciale bestuur weten hoe en wanneer omwonenden worden betrokken. Ook wil GroenLinks weten hoe landeigenaren, boeren, natuurorganisaties en de nabijgelegen campings betrokken worden bij de plan- en besluitvorming. Wat de plannen zouden betekenen voor de natuur en hoe de natuur gecompenseerd kan worden, moet ook vooraf onderzocht worden. GroenLinks maakt zich zorgen over de haast waarmee de gemeente en provincie de uitbreiding voorbereiden. De keus vóór of tegen de grote uitbreiding kun je pas maken als alle partijen om de tafel hebben gezeten en alle informatie op tafel is gekomen, aldus GroenLinks.