Dorpsauto Breedenbroek met vrijwilliger
Dorpsauto Breedenbroek met vrijwilliger

Dorpsauto’s: sociaal en comfortabel

GroenLinks op werkbezoek in Netterden en Breedenbroek

Woensdag 16 november bracht de GroenLinks fractie een werkbezoek aan de regio Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. GroenLinks wil kennis nemen van het `mobiliteitsconcept deelauto’. In Netterden en Breedenbroek loopt men voorop met deze nieuwe vorm van `openbaar vervoer’. Reden voor de GroenLinks fractie om hier kennis van te nemen en met de initiatiefnemers in gesprek te gaan.

In Netterden werden we hartelijk ontvangen door Leoni Beumer en Peter Postma van Stichting 't Gemeynt, die de dorpsauto beheert. Henk Hengeveld, wethouder Oude IJsselstreek (Lokaal Belang), die o.a. duurzaamheid, verkeer en plattelandsontwikkeling in zijn portefeuille heeft was er namens de gemeente, evenals Renske Waardenburg, adviseur beleid Welzijn en onderwijs bij dezelfde gemeente. Zij is projectleider voor de pilot dorpsauto's.

Dorpsauto Netterden

De dorpsauto Netterden is er voor jong en oud en is duurzaam, zo vertellen Leoni Beumer en Peter Postma enthousiast over dit pilot-project. Met een beperkt startbudget van de gemeente Oude IJsselstreek en aangevuld met gelden van sponsoren en crowdfunding zijn zij met andere vrijwilligers aan de slag gegaan om een mobiliteitsoplossing te bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners. De dorpsauto is laagdrempelig, van deur tot deur, sociaal met chauffeurs uit Netterden die ook een handje helpen en snel en effectief 7 dagen in de week. En de auto is elektrisch. Daar is voor gekozen omdat zij ook een bijdrage willen leveren voor een duurzamer leefklimaat voor Netterden en omgeving.Voor meer informatie ga naar de website van St. 't Gemeynt.

Dorpsauto Breedenbroek

Ronald Lubbers, van de projectgroep van de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst, zegt dat de dorpsauto is bedoeld voor Breedenbroek en Voorst. Dit initiatief komt voort uit de samenwerking tussen de provincie Gelderland, gemeente Oude IJsselstreek en de Belangen Vereniging Breedenbroek en Voorst. Het is een proef van een jaar, om te ervaren of een dorpsauto een goede aanvulling is voor de mobiliteit van de inwoners. Het doel is om vraag en aanbod van vervoer beter op elkaar af te stemmen. Er zijn veel mogelijkheden met de auto; vervoer van deur tot deur.

Daar zijn 10 vrijwilligers mee aan de slag. Er zijn tot nu 300 ritjes uitgevoerd waar een groep van 40 personen gebruik van heeft gemaakt. Het gaan hier om zorgvragers die niet meer van ander vervoer gebruik zouden maken vanwege afhankelijkheid en drempel. Voor meer informatie kun je terecht bij de website van de Belangervereniging Breedenbroek-Voorst.

Vrijwilligers blijven waarderen en ondersteunen

Zowel Leoni als Ronald geven aan dat de dorpsauto een project van en voor de bewoners is. Het is een sociaal project die mensen in het dorp met elkaar verbindt en de mogelijkheid biedt om vervoer op maat aan te bieden, laagdrempelig, sociaal vertrouwd en snel en effectief.

Hun wens is dat er geld blijft komen voor dit project vanuit de gemeente en de provincie. Het moet niet alleen van de kant van de vrijwilligers komen. Het moet een wisselwerking blijven tussen vrijwilligers en ondersteuning door gemeenten en provincie. Zij zijn blij met ons bezoek en hopen ook andere bij hun welkom te heten.

GroenLinks was erg onder de indruk van het enthousiasme van de vrijwilligers en een groot voorstander van dit soort kleinschalige, sociale initiatieven. GroenLinks kan concluderen dat dorpsauto’s een uitkomst kunnen zijn voor vervoer in kleine dorpen waar geen of beperkt OV is. Laagdrempelig en van deur tot deur met chauffeurs uit het dorp die je kent en je helpt. Van bewoners en voor bewoners. Het is aanvullend op het openbaar vervoer, maar zeker niet ter vervanging. Maar bovenal is het een prachtig voorbeeld van de kracht van de samenleving (vrijwilligers) ter verhoging van de leefbaarheid. GroenLinks is het eens met de beide projectgroepen dat het belangrijk is om vrijwilligers te waarderen en dat daar ondersteuning bij hoort.

Windmolen in Netterden

De Stichting ’t Gemeynt die ook de dorpsauto beheerd zet zich ook in voor de windparken in Netterden. Wethouder Henk Hengeveld van de gemeente Oude IJsselstreek geeft aan dat het in totaal om 23 windmolens in dit gebied gaat. Tegenwind, een algemene club die zich verzet tegen windmolens, maakt bezwaar. Er is wel verdeeldheid in het dorp.

Het dorp moet naast de lasten ook de lusten hebben, daarom wordt er nu gekeken naar participatiemodellen. Verder zal een deel van de opbrengst van de windmolens ten goede moeten komen aan het dorp voor leefbaarheid en duurzaamheid. Alle verenigingen zijn daarbij betrokken en nu is de weerstand tegen windmolens wel verminderd.

Voor GroenLinks is het een belangrijk signaal dat weerstand tegen windmolens minder wordt als de bewoners erbij betrokken worden en ook een deel van de opbrengst ingezet wordt voor sociale en duurzame initiatieven in het dorp.

St. Walburgiskerk in Netterden

Er werd ook nog onder begelding van Carel Kruese een bezoek gebracht aan de gerestaureerde St. Walburgiskerk in Netterden. De St. Walburgiskerk is een bijzondere kerk die geheel is gerestaureerd met o.a. geld van de provincie (voor de restauratie van het interieur). De oorspronkelijke middeleeuwse kerk is eind 19de eeuw verbouwd door Pierre Cuypers. In 2014 is deze geheel gerestaureerd en zijn de wandschilderingen van Cuypers weer zichtbaar gemaakt. GroenLinks was erg onder de indruk van het fraaie kerkje.