GroenLinks: Gelderland móet groener

Behandeling begroting 2018

Gaat het goed met Gelderland? Wel als het over economie en werkgelegenheid gaat. Veel tevreden geluiden dus, bij de behandeling van de begroting van 2018 in Provinciale Staten op 8 november. Over veel plannen in de begroting is ook GroenLinks tevreden, deze begroting is immers gestoeld op de midtermreview die wij mede hebben ondersteund. Maar fractievoorzitter Joa Maouche plaatste ook een aantal stevige kanttekeningen.

Volgens Joa realiseren GS zich te weinig dat we in Gelderland worstelen met problemen die zich mondiaal manifesteren: ‘Neem de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. Naar aanleiding van grote aantallen publicaties over giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw (glyfosaat en neonicotinoïden) maken wij ons meer dan ooit zorgen over de toekomst van de biodiversiteit in onze provincie. Maar ook over onze gezondheid. De wereldgezondheidsorganisatie WHO oordeelde twee jaar geleden al dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is.

 

De toekomst van de landbouw

Joa: 'Wij maken ons zorgen over een gezonde toekomst van de landbouw die niet anders kan voortbestaan dan binnen een goed werkend ecosysteem. Er zijn aanwijzingen dat ook de massale insectensterfte samenhangt met het gebruik van landbouwgif en verband houdt met het verdwijnen van weide- en akkervogels. Terwijl 80% van de bestuiving van onze gewassen afhangt van insecten. Niet voor niets schrijft The Guardian over een ‘ecological armageddon.’

 

Maak Gelderland klimaatneutraal

GroenLinks wil ook tempo en daadkracht zien als het gaat over het klimaatbeleid van GS: 'Dat moet ambitieus blijven. Dit betekent dat het doel om in 2030 voor 55% klimaatneutraal te worden gehandhaafd moet blijven. Dit betekent ook dat de provincie tempo moet maken met het realiseren van het Gelders Natuur Netwerk, en meer focus moet aanbrengen in het vergroten van de kwaliteit van de natuur.'

 

Toezicht in buitengebied meer dan nodig

'Ook missen wij de nodige middelen voor het toezicht in het buitengebied,’ aldus Joa. 'Drugsdumpingen in de natuur zijn bijna dagelijks aan de orde. Die afvalstoffen zijn een gevaar voor de volksgezondheid, maar de exacte gevolgen zijn onduidelijk en het drugsafvaldumpcijfer is verre van volledig. Deze staten vragen al 2 jaar om meer toezicht. Nu zijn hier in IPO-verband (Interprovinciaal Overleg) afspraken over gemaakt, dus moeten GS in 2018 over de brug komen zodat het zo nodige toezicht in het buitengebied al in 2018 verbeterd kan worden.'

 

Laat de vervuiler betalen

En dan nog een paar zaken die ‘er bij ons niet ingaan’, zo stelt Joa: 'Het verlagen van de opcenten (provinciaal deel van de motorrijtuigenbelasting) is wat ons betreft een volstrekt onzalig idee, zeker vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het gebruik van een auto is vervuilend en de infrastructuur voor de auto is ook nog eens peperduur. Van die 350 miljoen voor de A15 had GroenLinks veel liever het beste, veiligste en mooiste fietsnetwerk van Nederland aangelegd.