GroenLinks verovert geld voor ‘zachte waarden’

Investeringsfonds van 350 miljoen verdeeld

GroenLinks onderhandelde mee over het besteden van de provinciale ‘meevaller’ van 350 miljoen. We hebben vooral ingezet op de ‘zachte waarden’ en zijn trots op wat we voor elkaar kregen. Helaas gaat er ook nog steeds veel geld naar asfalt.

We hebben geknokt voor wat kwetsbaar is en investeringen zeker gesteld in landschap, biodiversiteit, OV, cultuur en duurzaamheid. Voor de korte en lange termijn. Dit kregen we voor elkaar:

1.€ 7.5 miljoen voor fonds Landschap en biodiversiteit te besteden in de agenda landschap;

2.€ 25 tot 30 miljoen voor dubbelspoor in de Achterhoek;

3.continuering van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds;

4.extra inzet op verduurzaming van 100.000 woningen in Gelderland;

5.specifieke aandacht voor Energy Service Companies (ESCO’s) voor verduurzaming van huizen van niet vermogende particulieren;

6.extra middelen voor snelfietsroutes na 2019;

7.€ 38,7miljoen voor cultuurhistorie en erfgoed

Blijven strijden

Is dit pakket dan een groot feest? Nee de € 200 miljoen  voor mobiliteit en bereikbaarheid zullen deels besteed worden aan de knooppunten A1/A30 en het veiliger maken en verbreden van de A15. Dit zijn zeer kostbare projecten waar de rijksoverheid het leeuwendeel voor zal moeten betalen. GroenLinks zal uiteraard altijd strijden tegen het beeld dat meer asfalt een duurzame oplossing is voor de fileproblemen in Gelderland.

Meepraten

Deze investeringen zijn mogelijk omdat de provinciale begroting over de afgelopen twee jaar een overschot liet zien. GroenLinks was een van de partijen die gezamenlijk met een motie de intentie hadden uitgesproken om te gaan praten over een fors investeringspakket. Wij hebben als doel gesteld om op te komen voor de zachte waarden zoals landschap, biodiversiteit, cultuur en openbaar vervoer in Gelderland. Dit om te voorkomen dat al deze miljoenen enkel aan asfalt zouden worden uitgegeven.