Nelson Verheul: “Ik maak mij sterk voor een duurzaam, fatsoenlijk Gelderland”

Op plek vier op de kandidatenlijst van GroenLinks Gelderland staat Nelson Verheul. Een liberaal met een groen en sociaal hart die na een ‘jeugdzonde’, het lidmaatschap van de jongerenorganisatie van de VVD, zich met hart en ziel inzet voor GroenLinks.

Na zijn opleiding beleidswetenschappelijke milieukunde is Nelson in Nijmegen blijven hangen. Hij woont daar met zijn vrouw Hennie Roorda, raadslid voor GroenLinks, en drie kinderen. “Sinds mijn afstuderen, 12 jaar geleden, werk ik als beleidsambtenaar op het ministerie van VROM (nu I&M). Ik pendel dus zeer regelmatig tussen Nijmegen en Den Haag. Het is een druk bestaan, zo’n politiek georiënteerd gezin, zeker nu in campagnetijd. Maar omdat je zo concreet werkt aan een groenere en socialere provincie, geeft het ook veel energie.

Nelson noemt zichzelf liberaal. “De vrijheid van het individu, van meningsuiting is voor mij een groot goed. Uitgangspunt is daarbij voor mij dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn, maar daarbij de vrijheid van anderen niet mogen belemmeren. Dat maakt een samenleving tot echt samenleven. Het liberalisme zoals partijen als de VVD en D66 dat invullen, gaat juist wél ten koste van andere mensen. Onder het mom van ‘het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid’, zie je dat bepaalde groepen in onze samenleving naast de zijlijn komen te staan en niet meer meetellen en meedoen. En dat is onacceptabel voor mij.

Nelsons sociale bewogenheid komt onder andere voort uit zijn eigen achtergrond. “Ik ben op 6-jarige leeftijd geadopteerd. Van straatarm weeskind ben ik naar Nederland gehaald en in de situatie terechtgekomen waarin een wereld aan mogelijkheden voor mij openging. Ik geloof daarom ook niet zo in termen als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, je hebt anderen, maar ook goede overheidsvoorzieningen nodig om je te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor iedereen, maar vooral voor de meer kwetsbare groepen in onze samenleving. En daarvoor wil ik mij ook inzetten bij de provincie.”

Binnen GroenLinks voelt Nelson zich thuis. Onder andere omdat deze partij antwoorden bedenkt op vraagstukken die hem erg bezig houden: klimaatverandering en afname van biodiversiteit. “Ik heb me verkiesbaar gesteld voor Provinciale Staten omdat ik, naast mijn baan als ambtenaar, mij ook op een andere manier voor de maatschappij wil inzetten. Het volgen van de politiek zowel lokaal als landelijk is voor mij altijd een belangrijke hobby geweest. Maar zeker gezien het huidige kille politieke klimaat, vond ik het echt tijd om zelf in actie te komen. In actie voor een groenere, socialere en fatsoenlijkere maatschappij.”

Na de verkiezingen

Omdat ik nu campagneleider binnen onze partij ben, besteed ik ieder vrij uurtje aan de campagne. Met de 38 gemeenten, die Gelderland telt, is er natuurlijk elke dag erg veel te doen rondom de campagne. Hopelijk werp deze noeste arbeid de nodige vruchten af. “Na 2 maart gaat voor mij het echte werk beginnen”, zegt Nelson. “Daar heb ik enorm veel zin in. Mijn kennis op het gebied van duurzaamheid, op landelijk en Europees niveau, en innovatief ondernemen wil ik dan graag inzetten in de provincie.” Alhoewel zijn expertise ligt bij bovenstaande thema’s, is Nelson flexibel in de portefeuillekeuze. “Het ligt voor de hand dat ik me vooral richt op milieu- en duurzaamheidsonderwerpen, maar de meer sociale thema’s spreken mij ook erg aan”.