De provincie kan gemeenten helpen om windturbines en zonneweides snel te realiseren. Ook zorgt de provincie ervoor dat ze op de meest logische plekken in de provincie terechtkomen, ook op landbouwgrond. Daarbij gaan we zorgvuldig om met onze landschappen. We willen ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving. Energie-coöperaties krijgen daarom actieve steun. De lasten van de energie-omslag willen we eerlijk verdelen. Mensen met een smalle beurs mogen niet de dupe worden.

Kaart Gelderland met tekst Gelderland: mooi, sociaal en klimaatneutraal

GELDERLAND: MOOI, SOCIAAL EN KLIMAATNEUTRAAL

De komende jaren zijn cruciaal. GroenLinks wil van Gelderland een mooie, sociale en klimaatneutrale provincie maken. De belangrijke besluiten daarover nemen we samen, want Gelderland is van ons allemaal. GroenLinks heeft heldere ideeën: als wij het voor het zeggen krijgen, wordt dit de fijnste, gezondste en mooiste provincie van het land. In ons Gelderland wil je nooit meer weg.