Natuurlijk hebben we daarbij ook oog voor de sociale gevolgen daarvan voor boerengezinnen. Boerenbedrijven die de omslag willen maken en hart hebben voor natuurbeheer, verdienen onze steun. Zonder steun lukt het niet. Landbouw die minder schadelijk is voor de natuur en het klimaat richt zich ook op meer plantaardig eten. We willen dan ook een afbouw van de veestapel.

Kaart Gelderland met tekst Gelderland: mooi, sociaal en klimaatneutraal

GELDERLAND: MOOI, SOCIAAL EN KLIMAATNEUTRAAL

De komende jaren zijn cruciaal. GroenLinks wil van Gelderland een mooie, sociale en klimaatneutrale provincie maken. De belangrijke besluiten daarover nemen we samen, want Gelderland is van ons allemaal. GroenLinks heeft heldere ideeën: als wij het voor het zeggen krijgen, wordt dit de fijnste, gezondste en mooiste provincie van het land. In ons Gelderland wil je nooit meer weg.