Aanpak bomenkap bij groot onderhoud provinciale wegen

Vanuit de Gelderse samenleving zijn er steeds vaker zorgen over grootschalige bomenkap langs provinciale wegen. GroenLinks en de PvdA willen daarom van GS weten op welke wijze de provincie zorg blijft dragen voor de biodiversiteit en het landschap bij de trajectaanpak van groot onderhoud aan provinciale wegen. Hierover hebben zij deze week schriftelijke vragen gesteld.

Elke 8 a 9 jaar vindt volgens de systematiek van de trajectaanpak groot onderhoud plaats aan al onze provinciale wegen. Hierbij is niet alleen oog voor onderhoud van de bestaande situatie, maar ook voor mogelijke verbeteringen om de weg verkeersveiliger te maken. Dit brengt dilemma's met zich mee. Het gaat daarbij met name over het maken van de afweging tussen verkeersveiligheid aan de ene kant en landschappelijk inpassing en behoud van groen aan de andere kant.

Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. GroenLinks en de PvdA vinden echter dat daarnaast de landschappelijke kwaliteit en de biodiversiteit langs provinciale wegen behouden moet blijven. Eventuele kap van bomen van bomen moet bijvoorbeeld worden gecompenseerd.