Nieuws

Motie tegen laagvliegen boven Gelderland aangenomen

Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Lees verder

Omroep Gelderland en de regionale identiteit

Statenfractie GroenLinks Gelderland met links Guus van Kleef

Werkbezoek van GroenLinks Gelderland aan Omroep Gelderland

De GroenLinks Statenfractie bracht op 3 oktober een werkbezoek aan Omroep Gelderland. We werden ontvangen door Guus van Kleef, de directeur. De Omroep ligt midden in de volkswijk Geitenkamp in Arnhem in een voormalig schoolgebouw voor het grote kerkgebouw.

We spreken over de inzet van de provinciale gelden, het bereik van de omroep, regionale identiteit en samenwerking, en personeelsbestand.

Lees verder

GroenLinks wil vaart achter recycling kunstgrasmatten

De kunstgrasmatten stapelen zich op bij afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld. De afspraak was: recyclen, maar daarvoor heeft het bedrijf veel te weinig capaciteit. Zoveel werd duidelijk in een recente uitzending van Zembla. Deze situatie kan ontstaan door het gedoogbeleid van de provincie. Op initiatief van GroenLinks, de SP en Partij voor de Dieren was dat gedoogbeleid dus onderwerp van een stevig debat op woensdag 26 september.

Lees verder

‘Ik wil geen meubilair worden’

Tineke Strik

Nee, het wordt echt geen vierde termijn in de Eerste Kamer voor Tineke Strik. De laatste twaalf jaar hield ze talloze ballen in de lucht. Is het nu dan tijd voor rust? Integendeel. Ze wil zich als onderzoeker volledig gaan concentreren op een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: migratie. ‘Migratie is topprioriteit in Europa, maar we hebben nauwelijks feiten om beleid op te baseren.’

Lees verder

Bescherm Gelderland: Geen laagvliegen

Bescherm Gelderland: Geen laagvliegen

GroenLinks Gelderland wil niet dat er de komende drie jaar wordt laag gevlogen. Anne Wieggers zegt dat we niet akkoord moeten gaan om het Gelders luchtruim vogelvrij te verklaren. De uitbreiding van Lelystad Airport en het jarenlang laagvliegen zullen het welzijn en de gezondheid van onze bewoners en onze natuur ernstig aantasten.

Update: Begin oktober verschijnt er een Statenbrief en meer informatie over Lelystad Airport. Sommige partijen wachten deze informatie af voordat zij bereid zijn te stemmen over dit onderwerp. Omdat de kans op het halen van onze motie groot is wanneer wij deze tijdens de volgende Statenvergadering indienen, zullen wij dit doen op 14 november. Wordt vervolgd!

Lees verder

Pagina's