Nieuws

Geen enkele toekenning cultuursubsidies aan landsdeel Oost door Fonds Podiumkunsten

Afgelopen dagen heeft het Fonds Podiumkunsten de toekenningen voor de subsidieperiode 2021-2024 gepubliceerd. Van de 202 aanvragen is slechts 39 % (78 aanvragen) gehonoreerd met een toekenning van subsidie door het Fonds Podiumkunsten. Wanneer de toekenningen worden bekeken valt op dat voor landsdeel Oost 11 aanvragen zijn ingediend en geen van deze aanvragen is gehonoreerd. Het door het kabinet en tweede kamer eerder onderkende belang van een goede regionale spreiding is in de toekenningen van het Fonds Podiumkunsten niet terug te vinden. 

"Cultuursubsidie is ook nodig buiten de randstad! Daarom vragen we nu om actie van Gedeputeerde Staten richting Den Haag" zegt Charlotte de Roo, Statenlid GroenLinks en mede-indiener van de Statenvragen aan GS.

Lees verder

Continuïteit busvervoer in regio IJssel-Vecht komt niet in gevaar na intrekking concessie

De fractie van GroenLinks Gelderland heeft met opluchting kennis genomen van het gezamenlijke besluit van GS Gelderland, Overijssel en Flevoland om Keolis te vragen, ondanks de definitieve intrekking van de eerder door Keolis verkregen OV-concessie IJssel-Vecht, om per december 2020 een noodconcessie van twee jaar uit te voeren. Hiermee zorgen we ervoor dat er in december gewoon bussen rijden en dat er dus geen merkbare gevolgen zijn voor de reizigers. Daarnaast biedt deze oplossing de meeste werkzekerheid voor de buschauffeurs en kunnen de zero-emissie elektrische bussen die al door Keolis zijn besteld vanaf december instromen in het openbaar vervoer.

Lees verder

De heide moet weer bloeien

Wij zijn nu een jaar verder na de uitspraak van de Raad van Staten over de PAS en de stikstof-uitdaging heeft een grote impact op ons allen. Voor GroenLinks is het uitgangspunt dat we met onze Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) niet gaan belanden in een tweede PAS. Er moet nu echt zichtbare vooruitgang komen.

Lees verder

Een anderhalve-graad-samenleving

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Janet Duursma bij de Perspectiefnota 2021 in de Statenvergadering van 8 juli 2020.

Voorzitter, collega-Statenleden, Gedeputeerde Staten en overige toehoorders,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota en houden we onze Algemene Beschouwingen. Ik zal eerst kort stilstaan bij de perspectiefnota. Omdat we de oordeelsvormende vergadering niet overnieuw willen doen, beperken we ons tot drie dingen waar we als GroenLinks blij mee zijn namelijk het herstel van Natura2000-gebieden, meer aandacht voor circulaire economie en de landbouwtransitie. Aansluitend volgt onze inbreng voor de Algemene Beschouwingen.

Lees verder

Een mobiliteitsvisie die verbindt, verandert en vergroent

GroenLinks Gelderland is blij met de Mobiliteitsvisie die vandaag is vastgesteld door Provinciale Staten. Statenlid Wouter Witteveen: “De drie hoofdprincipes van deze visie ‘verbinden, veranderen en vergroenen’ staan dichtbij de principes van GroenLinks".

Lees verder

Pagina's