Nieuws

Stikstofreductie noodzakelijk voor natuurherstel

Al jaren gaat de natuur in Nederland achteruit. Het aantal soorten planten en dieren is de afgelopen 100 jaar met 80% afgenomen. En dat is schadelijk. Schadelijk voor de natuur, voor de biodiversiteit, voor onze ecosystemen, voor het overleven van de natuur. En daarmee is het ook schadelijk voor de landbouw. Want ook de landbouw is uiteindelijk afhankelijk van insecten, van biodiversiteit en van gezonde grond.

Lees verder

Biomassacentrale Kleefse Waard

In het najaar organiseert de Provincie Gelderland een ronde tafelgesprek waarbij wetenschappers, actiegroepen en andere betrokkenen de mogelijkheid krijgen om in te spreken over de biomassacentrale op de Kleefse Waard. Voorafgaand zullen de Statenleden een werkbezoek afleggen bij Veolia de eigenaar van de biomassacentrale.

Lees verder

Doorgaan met halen klimaatdoelen Gelderland

Op 18 september 2019 verscheen in de Gelderlander een artikel met de titel: “Gelderland dreigt eigen klimaatdoelen niet te halen”. Berekeningen laten zien dat met wind- en zonenergie alleen de klimaatdoelstelling van 55% reductie in 2030 onhaalbaar is. Het college waarschuwt dat er meer moet gebeuren. GroenLinks Gelderland is het daar van harte mee eens. We willen met anderen kijken naar alternatieve maatregelen.

Lees verder