Bord provincie Gelderland: Wij steken zomaar over met een hert en een wild zwijn
Nieuws

Dankzij GroenLinks motie gedegen onderzoek naar wildaanrijdingen Veluwe

Nog elk jaar gebeuren er teveel aanrijding met wild in de provincie Gelderland. GroenLinks wil veilige wegen voor iedereen, ook de dieren rond de Veluwe. Daarom...

24 nov 2021

Lees meer
Voorblad Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof 2021 tot 2025
Nieuws

Wij pakken in Gelderland stikstof aan, maar er is nog een lange weg te gaan

Over de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) Het stikstofprobleem in de vorm van mest is al 40 tot 50 jaar oud. Al die tijd zijn er veel te weinig maatregelen...

16 nov 2021

Lees meer
Impressie heidagen Statenfractie Gelderland
Nieuws

Provinciale Staten 10 november 2021: Begroting, stikstof en vluchtelingen

Woensdag 10 november werden de provinciale begroting en Gelderse stikstof aanpak vastgesteld door de Provinciale Staten. Paul Smits werd geïnstalleerd als...

12 nov 2021

Lees meer
Logo GroenLinks Gelderland PLV
Nieuws

UITNODIGING PLV GROENLINKS GELDERLAND 20 NOVEMBER 2021

Op 20 november hebben we de najaars-ledenvergadering voor alle GroenLinksleden in Gelderland. Ook deze keer doen we het programma digitaal, om te zorgen dat...

09 nov 2021

Lees meer
Koeienstal
Nieuws

GroenLinks stelt vragen naar aanleiding van uitstoot rondom natuurgebieden

Gelderland is trots op haar natuurgebieden, en om deze te beschermen mogen veehouderijen in hun omgeving alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot daalt of...

28 okt 2021

Lees meer
kerkuil
Nieuws

Steun wildopvangcentra, zoals AVOLARE, die beschermde diersoorten opvangen!

Er leven vele beschermde diersoorten in Gelderland en om deze te beschermen kent de provincie dan ook subsidieregelingen voor het behoud van prioritaire soorten...

12 okt 2021

Lees meer
graan
Nieuws

World Food Center kan vooruit!

Provinciale Staten heeft de gereserveerde 14 miljoen euro subsidie aan het Edese World Food Center (WFC) toegewezen. Hiervoor is de maatschappelijke toegevoegde...

08 okt 2021

Lees meer
Impressie heidagen Statenfractie Gelderland
Nieuws

GroenLinks Gelderland: Inspirerende heidagen op de Veluwe

Op dinsdag 21 en woensdag 22 september is de Statenfractie van GroenLinks Gelderland bij elkaar gekomen op de Veluwe. Na elkaar door corona heel lang niet...

24 sep 2021

Lees meer
Schaapskudde met herder en vrouw op de voorgrond
Nieuws

GroenLinks wil trekkende herders behouden

Gelderse driftschepers hebben het enorm lastig. Deze trekkende herders zouden met een zesjarige subsidie continu gesteund moeten worden, maar alsnog is er...

14 sep 2021

Lees meer
Kinderen lopen langs wasrekken in een vluchtelingenkamp in Griekenland
Nieuws

Zorgen over opvang Afghaanse vluchtelingen en doorstroom statushouders

In de Gelderlander lezen we dat Gelderse gemeenten weinig respons geven op de vraag extra opvang te regelen voor de toestroom van Afghanen[1]. Hierover zou op...

09 sep 2021

Lees meer
mensen aan tafel in gesprek over veehouderij
Nieuws

GroenLinks wil ronde tafel over veehouderij

In Gelderland wordt werk gemaakt van de omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat is goed nieuws. We zien dat het besef dat we anders moeten omgaan...

16 jul 2021

Lees meer
Hoog water op een weg
Nieuws

Het veranderende klimaat vraagt actie en reactie, geen afwachten

De aarde is bezig met haar snelste opwarming sinds het ontstaan van de mens. Wetenschappers waarschuwen dat ons leven in 2050 onontkoombaar en onomkeerbaar...

16 jul 2021

Lees meer