Cultuur in Gelderland
Nieuws

Cultuur en erfgoed: Uitgangspunten voor de komende 4 jaar vastgesteld

Het zijn barre tijden voor de cultuursector. Corona heeft alles op slot gedaan, maar creativiteit zorgt ook voor creatieve oplossingen. Online afspreken in...

05 feb 2021

Lees meer
logo taxi
Nieuws

Nieuwe Gelderse haltetaxi zorgt voor een betere bereikbaarheid

Per 1 januari 2022 moet haltetaxiRRReis gaan rijden. HaltetaxiRRReis is een Gelders deeltaxisysteem, bedoeld om de bereikbaarheid te vergroten. Met name in...

27 jan 2021

Lees meer
logo burgerboerderij De Patrijs
Nieuws

Digitaal werkbezoek aan burgerboerderij De Patrijs

Op woensdag 20 januari heeft de Statenfractie van GroenLinks Gelderland een digitaal werkbezoek gebracht aan de burgerboerderij De Patrijs. Een mooi voorbeeld...

21 jan 2021

Lees meer
Verkeersbord A15 snelweg met rode streep erdoor
Nieuws

Uitstel doortrekking A15 om berekeningen stikstof opnieuw uit te voeren

Deze week heeft de Raad van State zich uitgesproken over de bezwaren tegen de voorgenomen doortrekking van de A15. De Raad van State heeft bepaald dat de...

21 jan 2021

Lees meer
Schaapskudde Ermelo
Nieuws

Hoe gaat het met de traditionele schaapherders?

Afgelopen jaar vernamen we dat traditionele schaapherders het moeilijk hebben (los van de Covid-crisis). We begrepen dat de toepassing van voorwaarden door de...

21 jan 2021

Lees meer
Gelders Natuurnetwerk
Nieuws

Actualisatie Omgevingsverordening in relatie tot het Gelderse Natuur Netwerk (GNN)

In een Omgevingsverordening worden regels vastgelegd over de fysieke leefomgeving. Deze heeft naast direct werkende regels ook instructieregels voor taken en...

16 jan 2021

Lees meer
Plussenbeleid Gelderland met koeienfoto
Nieuws

Zorgen over plussenbeleid

GroenLinks maakt zich zorgen over de uitvoering van het plussenbeleid. Het doel van dit beleid, aangenomen in 2018, is dat uitbreiding van intensieve landbouw...

14 jan 2021

Lees meer
Fractie GroenLinks Gelderland
Nieuws

Dit hebben we in 2020 bereikt

Ook in 2020 heeft onze fractie zich weer ingezet voor een mooi, sociaal en klimaatneutraal Gelderland. Klik om te lezen wat we hebben gedaan.

27 dec 2020

Lees meer
Kerstwens GroenLinks Gelderland
Nieuws

Kerstwens GroenLinks Gelderland

Fijne feestdagen....

16 dec 2020

Lees meer
LHBTi en BLM vlag
Nieuws

Gelderse Statenleden vormen initiatiefgroep voor inclusieve samenleving

GroenLinks Gelderland sluit zich van harte aan bij initiatiefgroep voor een inclusieve samenleving in Gelderland. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen.

16 dec 2020

Lees meer
warmtepijpleidingen in de grond
Nieuws

Onderzoek naar oprichting publiek Gelders Warmte-infrabedrijf

Provincie Gelderland start samen met de gemeenten Arnhem, Wageningen, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg en Nijmegen en netwerkbedrijf Alliander een...

03 dec 2020

Lees meer
Zin in GroenLinks Gelderland
Nieuws

Zin in GroenLinks Gelderland 2021

Goede politici en bestuursleden zijn onmisbaar om politieke ideeën en idealen in praktijk te brengen. GroenLinks daarom altijd op zoek naar ambitieuze mensen...

01 dec 2020

Lees meer