Nieuws

GroenLinks wil minder uitstoot door kleine biomassacentrales

GroenLinks wil dat Gedeputeerde Staten met Veolia in gesprek gaan om te kijken of er bovenwettelijke maatregelen genomen kunnen worden om de stikstofoxide- en fijnstof uitstoot verder omlaag te brengen. GroenLinks vindt dat de provincie dient te zorgen voor de gezondheid van haar burgers. Daarvoor is goede luchtkwaliteit noodzakelijk.

Lees verder

Inbreng Algemene Beschouwingen – GroenLinks Gelderland 2019

Voorzitter, collega-Statenleden, college, overige toehoorders,

Vandaag bespreken we in de Provinciale Staten van Gelderland de begroting en houden alle partijen hun algemene politieke beschouwingen. Daartoe wil ik, na een korte financiële beschouwing, vijf zaken bespreken, te weten de landbouw, natuur, economie, leefomgeving en energie.

Gelderland heeft het geluk te beschikken over een solide begroting. De reserves zijn fors. En de beschikbaarheidsstellingen en subsidiegrondslagen zijn overzichtelijk en goed.

We zijn verheugd dat het geld voor de energietransitie volledig beschikbaar is. Voor de overige opgaven moet een deel van het geld nog gevonden worden. Wij vertrouwen hierin op het college en zien de voorstellen volgend jaar graag tegemoet.

Dan ga ik nu in op de vijf thema’s die ons na aan het hart staan, te starten met de landbouw.

Lees verder

Pak vooronderstellingen en stereotypen aan!

Inclusiviteit omvat meerdere dingen. Eén ding is het zichtbare deel, zoals een fysieke beperking. En het aanleggen van verlaagde haltes in het openbaar vervoer. Maar meer en meer groeit het besef dat het onzichtbare gedeelte - onze vooroordelen en stereotypen – net zo goed moet worden aangepakt. Zij beïnvloeden namelijk hoe wij de ander en diens talenten zien.

Lees verder

Provinciale verantwoordelijkheid in stikstofdossier

GroenLinks Gelderland staat voor een groen en een sociaal Gelderland. Waarin we zorgen dat ook volgende generaties hier goed kunnen leven. Daarvoor is het nodig dat we hard gaan werken aan natuurherstel. Daarvoor moet de stikstofuitstoot omlaag en zullen alle partijen hun bijdrage moeten leveren: de industrie, het weg- en vliegverkeer, en ook de boeren. De maatregelen van Remkes staan voor ons als een huis. GroenLinks wil dat de maximumsnelheid voor verkeer omlaag gaat en de veestapel inkrimpt. De provincie moet haar verantwoordelijkheid hierin nemen door de provinciale kaders aan te passen.

Lees verder

Samen gaan we voor gaaf Gelderland!

Hoe benutten we onze ruimte? Graag nodigen we jullie uit voor een actieve werksessie op dinsdag 29 oktober in het Akoesticum in Ede, om tot oplossingen te komen voor voelbare provinciale dilemma’s. Samen gaan we in gesprek over de energietransitie, het klimaat, landbouw, economie, wonen, reizen en sociale ongelijkheid.

Lees verder