Nieuws

Houtige biomassa

De afgelopen maanden is houtige biomassa veel in de Gelderse actualiteit. Daarom heeft GroenLinks Gelderland de afgelopen PLV er aandacht aan besteed. GroenLinks Gelderland heeft een kritisch genuanceerd standpunt betreffende houtige biomassa. Het standpunt is conform het standpunt van de Kamerfractie en de Helling (wetenschappelijk bureau van GroenLinks). De kern van het standpunt: het gebruik van biomassa mag de natuur niet schaden.

Lees verder

Inclusiviteit in denken en doen

Inclusiviteit omvat zowel zichtbare als onzichtbare aspecten. Naast het overbruggen van zichtbare beperkingen en verschillen, is het ook belangrijk om vooroordelen en stereotypen aan te pakken. In december reageerde fractievolger Paul Smits namens de fractie op de uitgangspuntennotitie Leefbaarheid en Inclusie. Deze wordt de komende maanden vertaald naar een meerjarig uitvoeringsprogramma.

Lees verder

Politiek jaar van Statenlid Celine Berserik

Celine Berserik in PS 3 juli 2019

2019 was een zeer goed jaar voor GroenLinks. We zijn gegroeid in ledenaantal. Daarnaast hebben we meer zetels in de Eerste Kamer en het Europees Parlement. En we zijn verdubbeld in zetels met de Statenverkiezingen, afgelopen maart. Ik ben verkozen tot Statenlid met bijna achtduizend stemmen. Daarvoor ben ik zeer vereerd, dankbaar en hard aan het werk voor onze idealen.

Lees verder

Geen taboe op verwijderen Natura-2000 stempel op natuurgebieden?

In de Statenvergadering  van 27 november 2019 heeft GroenLinks fractievoorzitter, Janet Duursma, mondelinge vragen gesteld over het door Omroep Gelderland gepubliceerde bericht, waarin werd gesteld dat er voor de provincie geen taboe rust op het verwijderen van het Natura2000-stempel op natuurgebieden.

Lees verder

Proactief aan de slag

GroenLinks is voor een proactief plan voor opvang in Gelderland als het niet in de regio kan.

Op woensdag 27 november was er een debat over de extra opvang asielzoekers in de Statenvergadering.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft middels een verzoek, aan de commissarissen van de Koning gevraagd, om extra opvangplekken voor 5000 asielzoekers. De Gelderse commissaris van de Koning verleent medewerking door te vragen aan Gelderse gemeenten opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen.

Lees verder

Terugblik en dank aan Thijs!

Op 16 november 2019 nam Thijs van den Broek na 6 afscheid als voorzitter van GroenLinks Gelderland. Een terugblik en dank je wel! van de nieuwe voorzitter, Monique van Gerwen.

 

Lees verder