Hieronder een aantal citaten van de Statenleden uit hun afscheidsspeech:

Celine: Gelderland is mooi, Gelderland is mooi, maar ze kan nog zoveel mooier zijn. Stel je onze Provincie voor zonder vervuiling, met schoon water, een schone lucht, en een gezonde natuur waarin wilde diersoorten niet meer bedreigd worden. Een harmonie tussen natuur en mens…

Statenleden heb moed, lef, durf en daadkracht. En kom op voor diegene die ongehoord zijn. Het échte ongehoorde Nederland: de Natuur.

Frans: Wanneer de polarisatie der standpunten in het gangbare denken, en het vaak al te weinig door enige kennis van zaken gehinderde impulsieve doen, zich blijven ontwikkelen in het huidige, mede door de media veroorzaakte tempo, zal het karakter van een volgende generatie Nederlanders, als meest in het oog springende wezenskenmerk, een permanente staat van agressieve ontevredenheid met al het denkbare vertonen.

Maïta: Na bijna 20 jaar politiek actief te zijn geweest, deel ik graag een paar rode draden met u. Eigenlijk is politiek heel simpel. Het gaat over het goede leven en de goede maatschappij. De weg naar de politieke besluiten is dat niet altijd. Maar de kern waar we het over hebben wel.

Het kleine is even belangrijk als het grote…. Onze democratie zo sterk is, als ons vermogen om ons te verplaatsen in de noden en behoeften van de minderheden van onze maatschappij. En dit moeten we iedere keer blijven oefenen.

Wouter: Openbaar vervoer is en blijft mijn lievelingsonderwerp en het doet wel pijn om na 8 jaar te zien hoe het er daar mee voorstaat, gelukkig niet dankzij onze inspanningen hier maar ondanks.

Als aandenken kregen ze een Woordenwolk die gebaseerd was op hun activiteiten in carrousels en Staten, op de onderwerpen waar ze zich met overgave voor hebben ingezet.

Frans, Celine, Wouter, Maïta en Esther: Succes met jullie nieuwe activiteiten.