Samen met D66 en PvdA heeft GroenLinks de afgelopen maanden hard gewerkt om een brede meerderheid te krijgen voor een motie waarin wij zeer strikte voorwaarden stellen aan het gebruik van houtachtige biomassa voor energieopwekking.

 

De reden dat wij dit signaal zo belangrijk vinden is omdat het verbranden van hout een steeds populairdere optie lijkt te worden om de doelen van de energietransitie te halen. Het probleem is alleen dat energie uit houtige biomassa zeer energie inefficiënt is. Er 2x zoveel CO2 vrijkomt bij stroomproductie uit hout als uit aardgas. Het na herplanting 20 tot 100 jaar duurt voor de uitgestoten CO2 weer is opgevangen. Oogst van hout kan leiden tot verarming van de bodem en verlies aan biodiversiteit. En we in Gelderland nu al 2x zoveel houtige biomassa verbranden dan er op een duurzame manier in Gelderland geoogst kan worden.

 

Middel erger dan de kwaal

Bovenstaande gegevens maken eigenlijk maar een conclusie mogelijk. Het verbranden van biomassa als middel om de klimaat en energietransitie doelstellingen te behalen is erger dan de kwaal namelijk het verbranden van gas als fossiele energie.

 

Randvoorwaarden voor biomassa

In de motie hebben wij Gedeputeerde Staten verzocht om provinciale middelen alleen nog in te zetten ter ondersteuning van initiatieven die zijn gericht op het verbranden van houtachtige biomassa voor energieopwekking wanneer deze:

  • Een innovatief en tijdelijk karakter heeft;

· Als eerste fase cruciaal is voor toekomstige verduurzaming van de energieopwekking;

· Biomassa gebruikt

· Met een regionale afkomst (max 100km van de installatie);

· Waar bij de winning geen verschraling van de bodem of achteruitgang van de biodiversiteit optreedt;

  • Die in de cascadering geen hoogwaardigere toepassing kent.

Hiermee willen wij samen met een brede meerderheid van de provinciale staten zorgen dat het verbranden van houtachtige biomassa massaal ingezet zal worden met zeer ernstige gevolgen voor natuur, landschap, klimaat en biodiversiteit.

 

Eerste stap

Voor ons is dit een eerste stap in het debat over het gebruik van biomassa in het algemeen en voor energie in het bijzonder. Energieopwekking is de laagste vorm van waarde creatie met biomassa, dus is het hard nodig om zo snel mogelijk alle vormen van energieopwekking met biomassa zeer kritisch te beoordelen op duurzaamheid.