De opdracht die BBB als grootste partij aan de verkenner meegaf is ‘een breed gedragen coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag’. Vertegenwoordiging van links-progressieve partijen in het college is op basis van de verkiezingsuitslag logisch.

PvdA en GroenLinks willen graag een brug bouwen over het midden. Van links tot rechts samen de handen ineenslaan voor breed gedragen oplossingen. Dat brengt meer verbinding in de samenleving, zorgt voor bestendig bestuur en duurzaam beleid in onze mooie provincie.

Peter Kerris, Partij van de Arbeid

Charlotte de Roo, GroenLinks

Download hier het verslag van de verkenner