Een mobiliteitsvisie die verbindt, verandert en vergroent

GroenLinks Gelderland is blij met de Mobiliteitsvisie die vandaag is vastgesteld door Provinciale Staten. Statenlid Wouter Witteveen: “De drie hoofdprincipes van deze visie ‘verbinden, veranderen en vergroenen’ staan dichtbij de principes van GroenLinks".

 

Voor de korte afstanden wordt stevig ingezet op de fiets en bij de langere afstanden speelt het OV een belangrijke rol. GroenLinks Gelderland diende tijdens de Statenvergadering een motie in om met meer maatregelen te komen die de druk op de spits, zowel in het openbaar vervoer als op de weg, verlichten. Deze is met brede ondersteuning aangenomen.

Inclusiviteit is een ander belangrijk principe van GroenLinks Gelderland. Daarom diende wij mede een motie in om uitdrukkelijk de bereikbaarheid van het platteland te verbeteren.

Tot slot is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Wouter Witteveen: “Het streven naar nul verkeersdoden is goed, maar er moet nog heel wat gebeuren”. Op dat onderwerp diende de fractie twee moties mede in, specifiek voor oplossen van verkeersonveilige situaties in het algemeen en het bevorderen van veilig-fietsen-onderwijs.