Geitenstop: Gezondheid voorop!

De provinciale staten hebben op woensdag 13 december besloten om de uitbreiding van geitenboerderijen de komende jaren onmogelijk te maken. Dit is nodig omdat onderzoek aantoont dat omwonenden een verhoogde kans hebben op longontsteking. 

 

Statenlid Paul Hofman-Fransen: “In Gelderland hebben we het over 225.000 mensen die een verhoogd risico lopen op longontsteking, doordat ze in de buurt van een geitenhouderij wonen. Tegelijkertijd zien we het aantal geiten in Gelderland sterk toenemen de laatste jaren. We moesten aan de noodrem trekken. Volksgezondheid staat voor ons voorop”.

 

Stilstand

Behalve uitbreiding is ook nieuwvestiging en verhuizing voor geitenhouderijen onmogelijk geworden. De klap voor geitenhouders is groot. Daarbij komt dat het onderzoek van het RIVM, dat het verhoogde risico op longontsteking aantoonde, geen antwoord geeft op de precieze oorzaak van het risico. “Dat maakt het lastig”, zegt Paul. “Is het mest, zijn het bacteriën of misschien het voedsel? Is er een verschil tussen een grondgebonden bedrijf met 150 dieren en een gesloten stal met 4.500 dieren? We weten het simpelweg niet. Omdat gerichte maatregelen niet mogelijk zijn, moesten we deze drastische maatregel nemen. Iedere uitzondering die we maken, zou willekeurig zijn. Dat is marchanderen met de gezondheid van omwonenden. Eérst is extra onderzoek nodig.”

 

Lek in de regeling

Toch sloegen de Staten op initiatief van D66 een lek in de regeling, door groei toe te staan tot het ‘vergunde’ aantal dieren. GroenLinks is daar zeer op tegen. Paul: “In de praktijk gaat het over honderden extra geiten in Gelderland. Dat is een gezondheidsrisico. Een gotspe dat we dit toestaan vóór het onderzoek heeft plaatsgevonden!”

 

Mens, dier en omgeving

Na Noord-Brabant is Gelderland de tweede provincie waar een geitenstop is afgekondigd. Dat de stop juist hier wordt afgekondigd, verbaast Paul niet. “In Noord-Brabant en Gelderland heeft jarenlang het gevoel geleefd dat het buitengebied voor de boeren was. Er is veel ruimte gegeven aan de intensivering van de veehouderij. Dat zien we niet alleen bij geitenhouderijen, maar ook bij pluimvee-, koeien- en varkenshouderij én bij de land- en tuinbouw. Volksgezondheid is nu de reden voor deze stop.

Wij willen dat volksgezondheid, milieu, landschap en biodiversiteit, maar ook de mogelijkheid van boeren om rond te kunnen komen, veel zwaarder gaat wegen in de discussie over de toekomst van ons buitengebied en niet alleen de economische argumenten. We kunnen niet door op dezelfde weg. Laat dit een wake up call zijn. We moeten een duurzaam toekomstperspectief bieden voor mens, dier en omgeving.