Enkaterrein Ede
Enkaterrein Ede

Gelderland: Mooi, sociaal en klimaatneutraal

Op zaterdag 1 december 2018 hebben de leden van GroenLinks Gelderland het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het harde werken in 2018 is uitgemond in een sterk, aantrekkelijk en leesbaar programma. 

De programmacommissie is trots dit programma nu in officiële vorm te kunnen presenteren aan de buitenwereld. GroenLinks Gelderland is vol vertrouwen dat met dit programma de basis wordt gelegd voor een goede uitslag bij de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019.

Mooi, sociaal en klimaatneutraal zijn de kernwoorden van het nieuwe verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019-2023. Deze woorden typeren het programma dat verder wordt uitgewerkt langs een rode draad van vijf uitgangspunten:

  1. We zijn op weg naar klimaatneutraal
  2. We versterken biodiversiteit
  3. We bevorderen een schone en gezonde leefomgeving
  4. Iedereen hoort erbij en doet mee
  5. Belangrijke besluiten nemen we samen

We gaan voor een Gelderland:

Met grote aaneengesloten natuurgebieden met het rijkste planten- en dierenleven van Nederland. Prachtige coulissenlandschappen en een perfect evenwicht tussen land en water.

Het insectenleven heeft zich helemaal hersteld, waar land- en tuinbouw dankbaar van profiteren. Boeren runnen hun bedrijven met respect voor de natuur en veelal grondgebonden.

Alle energie in de provincie wordt inmiddels schoon opgewekt en ook ons vervoer is schoon en stil. Onze economie functioneert bijna volledig circulair, met korte lokale voedsel- en transportketens. Lucht, water en bodem blijven daardoor schoon en gezond en verspilling van grondstoffen is tot een minimum teruggebracht. De manier waarop wij leven heeft geen nadelige gevolgen voor mensen elders in de wereld.

Dit is een provincie waar inwoners trots op zijn. Waar mensen meepraten over de toekomst en door de overheid gehoord worden. Waar het vanzelf spreekt dat mensen met een beperking overal kunnen komen en overal aan mee kunnen doen. Zo mooi en sociaal is het nergens.

Uit dit Gelderland wil je nooit meer weg.

Hieronder vind je het programma als luisterboek en daaronder als pdf beschikbaar gesteld.