Goede communicatie rond groene inpassing van belang

Dat goede communicatie van belang is bleek maar weer eens uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de Statenvragen van onze fractieleden Celine Berserik en Wouter Witteveen over de groene inpassing van de rondweg bij Voorthuizen.

 

Onze GroenLinks-Statenleden stelden schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over een gebied in de buurt van de Bijschoterweg te Voorthuizen. Uit een nieuwsbrief die de provincie verstuurde aan de inwoners over het project zou men kunnen opmaken dat er veel natuurcompensatie plaats gaat vinden. Zo is op een kaart een gebied een groene kleur ingetekend met bomen daarin. Later heeft een oplettende inwoner van de gemeente Barneveld opgevangen dat de gemeente van plan is om hier woningbouw toe te staan. Gedeputeerde Staten heeft geantwoord op vragen van GroenLinks dat langs dit traject geen natuurcompensatie komt. Er wordt voor gezorgd dat de rondweg landschappelijke inpassing krijgt door middel van streekeigen bomen en struiken.

GroenLinks Gelderland vindt dit teleurstellend. We beseffen ons dat het besluit tot de aanleg van de rondweg lang geleden is genomen en er sprake is van onhandige communicatie. In dit geval kunnen we dus helaas niet voor meer groen zorgen bij de rondweg Voorthuizen. Maar bij nieuwe plannen waar door (toekomstige) provinciale projecten verlies van natuur en landschap plaatsvindt, zetten wij ons onverminderd in voor maximale natuurcompensatie. Wat GroenLinks betreft moet er bij dergelijke projecten ecologische meerwaarde worden gecreeërd, oftewel de biodiversiteit moet er op vooruit gaan. GroenLinks gaat voor meer groen en betere communicatie.