GroenLinks en SP maken zich zorgen over bomenkap in Gelderland

De fracties van GroenLinks en SP maken zich zorgen over de toename van de kap van bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in het filteren van fijnstof uit de lucht en de opvang van CO2. Daarnaast zijn bomen cruciaal voor een gezond bodem en voor het leven van insecten en dieren op het land en in de lucht. Soms is de kap van bomen terecht, maar vaak is de kap van bomen discutabel. 

Grondbezitters en terreinbeheersorganisaties kunnen geld verdienen met de verkoop van het hout en snoeiafval. Ook hebben gemeenten flink bezuinigd op groenonderhoud, waardoor bomen sneller sneuvelen. De fracties willen van Gedeputeerde Staten weten wat de provincie kan doen om de grootschalige kap van bomen beter in kaart te brengen en tegen te gaan.

Volgens Paul Hofman-Fransen (GroenLinks) is er sprake van ‘economisme’. “Door een combinatie van bezuinigingen en een groeiende vraag naar hout, met name om te verbranden voor energie, is er een perverse prikkel ontstaan om bij beheer veel hout te oogsten. Maar beheer hoort er te zijn om bomen in stand te houden. Niet om ze te kappen of kaal te snoeien.” Ook Astrid Vollebregt-de Groot (SP) maakt zich zorgen en vindt dat de provincie de regie moet nemen. “De voorbeelden stapelen zich op. Gelukkig zijn er burgers die zich bekommeren om de bomen. Maar die kunnen niet voorkomen dat er vele duizenden bomen sneuvelen. De provincie moet actie ondernemen.”