GroenLinks wil vaart achter recycling kunstgrasmatten

De kunstgrasmatten stapelen zich op bij afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld. De afspraak was: recyclen, maar daarvoor heeft het bedrijf veel te weinig capaciteit. Zoveel werd duidelijk in een recente uitzending van Zembla. Deze situatie kan ontstaan door het gedoogbeleid van de provincie. Op initiatief van GroenLinks, de SP en Partij voor de Dieren was dat gedoogbeleid dus onderwerp van een stevig debat op woensdag 26 september.

 

Gedeputeerde Bieze had het lastig afgelopen woensdag in de Statenvergadering. In een uitzending van het tv-programma Zembla werd duidelijk dat de kunstgrasmatten zich opstapelen bij het Gelderse afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld. En dat er vervolgens niets mee gebeurt. Met Vink zijn afspraken gemaakt over afvoer, opslag en recycling van deze matten. De capaciteit van het bedrijf is echter veel te klein.

 

Kwalijke gedoogbeschikkingen

Frans Bruning, fractievoorzitter van GroenLinks: ‘In de uitzending was te zien dat Vink de regels al jaren overtreedt. De provincie heeft nu de werkwijze gelegaliseerd in een gedoogschikking. Dat vinden wij een kwalijke zaak. In het debat hebben we daarom benadrukt dat de gedeputeerde het bedrijf moet stimuleren de matten ook daadwerkelijk te verwerken tot nieuwe producten. Het blijkt over het algemeen vaak mis te gaan met het afgeven van dit soort gedoogbeschikkingen en wij willen deze praktijk breed aan de orde stellen.’

 

GroenLinks wil uitgebreid onderzoek

Frans: ‘Samen met de andere twee partijen hebben we daarom een motie ingediend om een parlementaire enquête in te stellen om deze en de andere zaken grondig uit te zoeken. De meerderheid in de Staten vond dit helaas een te zwaar middel, wel is met onze steun een motie aangenomen die het college vraagt meer te doen aan recycling van producten. Ook gedogen en legaliseren in bredere zin gaat nu onderwerp van debat worden. Op die manier proberen we alsnog aan te sturen op een uitgebreid onderzoek.