Lelystad Airport

De ‘lelijke’ waarheid over de uitbreiding

U heeft er vast al over gehoord of gelezen: ineens is er ophef over de uitbreiding van Lelystad Airport. Waarom nu? En waarover gaat die ophef? GroenLinks fractievoorzitter in de Provinciale Staten Joa Maouche duidt de ophef en legt uit wat er volgens GroenLinks moet gebeuren.

‘Allereerst, voor de helderheid: de provincie gaat niet over deze aanvliegroutes, daar gaat het rijk over, en die heeft het belegd bij de luchtverkeersleiding. Maar GroenLinks is wel zeer verbaasd over het gebrek aan kritisch vermogen bij andere partijen, die in eerste instantie vooral heel erg blij waren met Lelystad, maar nu verbaasd en teleurgesteld zijn dat er ook zeer negatieve gevolgen blijken te zijn. GroenLinks heeft hier zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten steeds voor gewaarschuwd.’

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger wil dat onderzoek naar de effecten van vliegveld Lelystad voor mens en natuur worden overgedaan. Omdat de vliegtuigen heel laag vliegen zijn er vraagtekens te zetten bij de veiligheid.

Kröger: ‘Door de laagvliegroutes blijkt nu pas de echte impact van het vliegveld. Bovendien was in eerder onderzoek weinig inspraak voor omwonenden. Heel veel mensen zijn boos en wij komen voor hen op. De regering wil koste wat het kost doorgaan met de uitbreiding en daar pas ik voor.'

De aanvliegroutes zijn nu pas bekend

‘Jarenlang is het nieuws rond de uitbreiding van Lelystad Airport vooral positief geweest. Het zou een flinke economische spin-off geven in Noord-Gelderland, misschien zelfs de deur openen naar een intercitystation in Harderwijk! In de afgelopen jaren is het dan ook vooral gegaan over het vliegveld zelf, en de 30km-zone eromheen. De aanvliegroutes die nodig zijn om te kunnen klimmen naar de bestaande vliegroutes naar het zuiden en westen waren niet bekend.’

Eerst het luchtruim herindelen!

‘GroenLinks Gelderland is geen voorstander van nog meer vliegbewegingen in Nederland. Wat ons betreft is vliegen te goedkoop en de onstuimige groei van Schiphol staat op zeer gespannen voet met de in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Maar wat betekent dit op korte termijn voor de stiltegebieden op de Veluwe?’

‘Wij eisen dat de herindeling van het luchtruim (nu gepland voor 2023) voltooid is, vóórdat er gevlogen wordt vanaf Lelystad en er duizenden vluchten laag over Gelderland vliegen. De routes moeten zo worden gepland dat alle vliegroutes over Nederlands grondgebied veilig en met minimale overlast plaats kunnen vinden.’

Voor reacties en vragen mail naar groenlinks@ps.gelderland.nl