Mag de slager zijn eigen vlees keuren?

Statenfractie GroenLinks stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over overlast van papierfabriek Parenco in Renkum.

Er zijn de afgelopen tijd veel klachten binnen gekomen bij de Provincie en bij Parenco over geurhinder die bewoners van Renkum ervaren. Veel mensen maken zich zorgen over de volksgezondheid. GroenLinks wil van GS weten waarom Parenco deze klachten zelf onderzoekt en er geen onafhankelijke instantie betrokken is bij het onderzoek.

In een brief schrijven Gedeputeerde Staten aan de gemeente Renkum dat er klachten over Parenco binnengekomen zijn, maar dat er geen reden is de GGD in te schakelen om te onderzoeken wat de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid zijn. In die brief wordt zelfs aangegeven dat het belangrijk is dat Parenco zelf de onderzoeken doet. GroenLinks wil weten waarom dit belangrijk is en wat de provincie als bevoegd gezag gaat doen om de zorgen én de overlast die bewoners van Renkum ervaren weg te nemen.