Natuur waarborgen in Gelderland

GroenLinks wil waarborgen van GS voor een goede uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten en beheer van kwetsbare natuurgebieden die door het Rijk zijn overgedragen aan de provincie. Een specifieke zorg heeft GroenLinks met betrekking tot de realisatie van natuur in de uiterwaarden, zoals in het internationale natuurreservaat De Kil van Hurwenen in de gemeente Maasdriel. Statenlid Paul Hofman-Fransen heeft daarover vragen gesteld aan GS.

GroenLinks wil weten of de provincie daarvoor voldoende menskracht heeft nu er sprake is van een duidelijke taakverzwaring en verder wil ze specifiek weten of de realisatie van natuur in natuurreservaat de Kil niet in het gedrang komt.

Op 1 januari 2017 is de natuurbeschermingswet in werking getreden. Hiermee is de provincie verantwoordelijk geworden voor taken die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd, zoals toezicht op de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten en het beheer van kwetsbare natuurgebieden. Het is van belang om de kwaliteit van de uitvoering van deze taken te verhogen of tenminste op een gelijk niveau te houden. Een verzwaring van de taak, zou daarom ook een vergroting van de inzet in de vorm van middelen/formatie  noodzakelijk maken.

Een specifieke zorg heeft GroenLinks met betrekking tot de realisatie van natuur in de uiterwaarden, zoals in het internationale natuurreservaat De Kil van Hurwenen in de gemeente Maasdriel. Dit project kreeg zijn vorm door een Europese subsidie en een forse investering door de provincie Gelderland als één van de projecten in het kader van het programma Waalweelde. Er lijken hier knelpunten te ontstaan, die te maken hebben met afspraken die met Rijkswaterstaat zijn gemaakt en mogelijk samenhangen met de veranderde verantwoordelijkheden de natuurbeschermingswet.