Natuurherstel staat voorop bij stikstofbeleid

De provincie moet aan de slag met het terugdringen van de stikstofuitstoot. Herstel en uitbreiding van de natuur staan voorop voor GroenLinks. We zien dat het meer en meer gemeengoed wordt dat we niet op de huidige wijze door kunnen gaan met het uitbuiten van onze planeet.

 

Voor herstel van de biodiversiteit hebben we meer bos en landschapselementen nodig. De eerste maatregelen voor natuurherstel worden nu genomen. Er is een andere kijk nodig op de natuur: met meer bossen, met meer variatie in flora en fauna, met verbindingszones tussen de natuurgebieden en met zones in de natuur zonder mensen.

En er is een andere kijk nodig op de landbouw, het vervoer en de bouw. In de landbouw moeten we toe naar minder dieren, met kleinere kringlopen en met eerlijke prijzen voor de producten. In het vervoer moeten we minder gaan vliegen, zeker op korte afstanden. En om stedelijke gebieden niet dicht te laten slibben, is een hoogwaardig schoon OV-netwerk nodig. Bij het bouwen moeten we toe naar circulaire bouw waarbij we tijdens de bouw gebruik maken van elektrische machines.

GroenLinks ziet dat de stikstofcrisis kansen biedt om de landbouw, het vervoer en de bouw te vergroenen en bewaakt dat natuurherstel en -verbetering bij de te nemen maatregelen voorop blijft staan.

Hier kun je meer lezen over het optreden van GroenLinks op dit onderwerp