De griffie heeft met een introductieprogramma de nieuwe Statenleden op weg geholpen. Ook werd het transitiedocument openbaar. Dit is een uitgebreid overzicht van de opgaven waar Gelderland voor staat. Voor eenieder een goede inleiding voor alle onderwerpen waar de provincie mee bezig is. Hier kun je ‘t lezen. 

Woensdagmiddag was de ontmoeting van alle fracties met de verkenner Gert Jan van Noort - voormalig wethouder van Harderwijk Anders.  Hij is door de grootste fractie, de BBB, aangezocht met als opdracht om te zoeken naar een meerderheidscoalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Geert Jan van Noort gaat met alle 15 partijen in gesprek over hoe zij het verkiezingsresultaat duiden en wat de gewenste coalitie is.

Van het landelijk bureau heeft de fractie een veganistische worteltaart als felicitatie ontvangen en deze eerste woensdag waren we gezellig bij elkaar om terug te kijken op de laatste, hectische maanden.

Donderdag ochtend is de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt door de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. We hebben vijf statenzetels met 84323 stemmen. Het procesverbaal met die uitslag vind je onderaan dit artikel.

Direct na al het papierwerk, zoals het tekenen dat wij onze zetels formeel aanvaarden, zijn we aan de slag gegaan. We hebben functies als volgt verdeeld: Charlotte de Roo, fractievoorzitter. Paul Smits, vicefractievoorzitter en penningmeester. Eveline Vink, secretaris en communicatie. En leden Floor de Man en Leonie Jorna.

De week is zaterdagmiddag afgesloten met een gesprek met de verkenner. In de mooie Sabelpoort op het Provinciehuis werd ik met Hennie Roorda - kandidaat Gedeputeerde- ontvangen. Wij hebben aangegeven welke flinke uitdagingen voor Gelderland we als GroenLinks zien en de noodzaak benadrukt om die samen aan te pakken. De verkenner is van plan om voor Pasen met zijn bevindingen te komen en advies te geven over wie aan tafel gaat voor de onderhandelingen over de nieuwe coalitie. 

Met vriendelijke groeten

Charlotte de Roo

Lijsttrekker & Fractievoorzitter GroenLinks Gelderland