PvdA en GroenLinks zien nog een andere mogelijkheid: een coalitie van de vijf grootste partijen. Een combinatie van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en CDA zou wat ons betreft het meest recht doen aan de verkiezingsuitslag. Van rechts tot links oplossingen vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd: klimaat en energie, stikstof, natuur en landbouw, woningbouw en openbaar vervoer.

Onze partijen willen een brug creëren tussen stad en platteland, links en rechts, aangehaakt en afgehaakt. Wij willen polarisatie tegengaan en in het belang van Gelderland op zoek naar overeenkomsten.

De partijen die nu gaan formeren maken andere keuzes. De komende tijd zullen zij werken aan een coalitieakkoord. Dat belooft een akkoord op hoofdlijnen te worden. PvdA en GroenLinks kijken uit naar de contouren van dat akkoord. Wij gaan er vanuit dat binnen de hoofdlijnen genoeg ruimte zal zijn om met links-progressieve oplossingen te komen.

PvdA en GroenLinks zullen het akkoord op inhoud beoordelen: steunen wat Gelderland vooruit helpt, verbeteren van dat wat beter kan, kritisch zijn op verkeerde keuzes. Wij wensen de beoogde coalitiepartijen alle wijsheid met het formuleren van het akkoord op hoofdlijnen.

Peter Kerris, Partij van de Arbeid

Charlotte de Roo, GroenLinks