Ook in de luchtvaart kan niet alles! Zeker Lelystad Airport niet!

Afgelopen woensdag publiceerde de ‘stikstof-commissie’ onder leiding van Johan Remkes haar advies over de luchtvaart. De commissie concludeert dat de bijdrage van de luchtvaart aan de stikstofuitstoot in Nederland groter is dan eerder werd aangenomen. De luchtvaart zal stevige maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Wat GroenLinks Gelderland betreft ligt uitbreiding van de luchtvaart, bijvoorbeeld door de opening van Lelystad Airport, dus allesbehalve voor de hand. Een inkrimping van de luchtvaart en meer inzet op reizen per spoor is broodnodig.

 

GroenLinks Gelderland verzet zich al lange tijd tegen de opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten. Mogelijke laagvliegroutes over Gelderland bedreigen de rust en de gezondheid van inwoners. Op initiatief van GroenLinks heeft Provinciale Staten van Gelderland meermaals aan de minister laten weten dat laagvliegroutes boven Gelderland onacceptabel zijn. Daarnaast bedreigt een te hoge stikstofuitstoot de kwaliteit van de vele waardevolle natuurgebieden in Gelderland. De luchtvaart kan na publicatie van het rapport van de commissie Remkes niet anders dan verantwoordelijkheid nemen om de eigen uitstoot terug te dringen. De sector komt er wat GroenLinks Gelderland betreft zeker niet mee weg door ruimte voor stikstofuitstoot ‘te kopen’ via het financieren van maatregelen in andere sectoren.

Kortom, GroenLinks Gelderland zal zich blijven verzetten tegen de opening van Lelystad Airport. Ook nu de opening van het vliegveld door het rapport van Remkes onwaarschijnlijker is geworden, is het belangrijk om waakzaam te blijven en om dit geluid te laten horen.