Ook in EUREGIO meer focus op klimaatverandering

Politiek op een lager pitje in deze tijden? Ja en nee. Ja, want de fysieke vergaderingen zijn stilgelegd. Nee, want men is nu druk bezig het regelen van alternatieve vormen van besluitvorming. Zo ook voor de EUREGIO-raad, waar Statenlid Maïta van der Mark adviserend lid is namens Provincie Gelderland en deel uitmaakt van de Fractie Zonder Grenzen. 

 

Afgelopen vrijdag werd besproken om de  onderwerpen Klimaatadaptatie en Klimaatmitigatie expliciet op te nemen in de Strategie EUREGIO 2030. Dit is een steun in de rug van grensgemeentes om gezamenlijk lokale projecten op te starten en hiervoor subsidie aan te vragen bij de Europese Commissie. De finale klap op het document valt later.

Hier kan je het interview horen dat regionale omroep RN7 met Maïta van der Mark had over dit onderwerp. En over hoe zij twee weken geleden voor haar werk naar Albanië ging en snel weer terug moest in verband met de Corona-crisis.