Tijdens het werkbezoek hebben beide fracties kunnen constateren dat de huidige, verouderde huisvesting niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Beide cultuurgezelschappen hebben nieuwe huisvesting nodig om op het hoogste niveau te kunnen blijven acteren, geven de beide directeuren aan.

Een nieuw onderkomen voor de Arnhemse dansformatie Introdans én theatergroep Oostpool kan het best naast Stadstheater Arnhem worden gebouwd. De benodigde investering daarvoor bedraagt ruim 25 miljoen euro. De gemeente Arnhem heeft €10 miljoen toegezegd. De provincie Gelderland heeft eerder al €2 miljoen gegeven aan de gezelschappen. Er wordt nu opnieuw naar de provincie gekeken voor een extra bijdrage van €8 miljoen.

Aan het eind van het jaar moet er helderheid komen over de businesscase. De fracties van GroenLinks en de PvdA zullen op een later tijdstip hun keuze maken over de benodigde subsidie. De businesscase is opgesteld door Blueyard en is hier te lezen.