Lisa Westerveld
Lisa Westerveld

Over jeugdzorg: wie doet wat?

In gesprek met Lisa Westerveld

Jeugdzorg komt niet meer voor in het regeerakkoord. ‘Jeugdhulp’ heet het nu officieel. Er zijn vijf bullet points aan besteed. Dat houdt niet over, vindt Lisa Westerveld. Ze is o.a. woordvoerder jeugdzorg voor GroenLinks in de Tweede Kamer. ‘Ook al gaan de gemeenten over jeugdzorg, dan moet het rijk er nog wel iets van vinden en in elk geval het overzicht houden.’

De overheid lijkt het overzicht kwijt te zijn, volgens Lisa. ‘In een debat over de jeugdzorgwachtlijsten, vóór de zomer, heb ik de staatssecretaris gevraagd hoeveel kinderen er op de wachtlijst staan. Dat wist hij niet. Wat we wel weten is dat op veel plekken kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.  Bijvoorbeeld omdat gemeenten minder specialistische zorg inkopen.’

 

Structureel meer investeren

Maar gemeenten krijgen in het  nieuwe regeerakkoord extra geld. Dus dat lost waarschijnlijk iets op? ‘Niet echt, want dat zijn transformatiegelden, voor de uitvoering van de decentralisatie. Dat is nog drie jaar en dan houdt het op. De vraag is of je niet structureel meer moet investeren in de jeugdzorg. Lastig in die discussie is ‘wie doet wat’: moet je als rijk iets vinden van jeugdzorg als gemeenten daarover gaan?’

 

Balans lokaal-nationaal

Volgens Lisa is het niet eenvoudig om die balans vinden: ‘We moeten lokale bestuurders niet voor de voeten lopen, maar je moet elkaar wel weten te vinden. En je wilt niet te veel regels, maar GroenLinks vindt wel dat er per gemeente een centraal aanspreekpunt moet zijn voor ouders en jongeren. Zo proberen we steeds de goede afwegingen te maken.’

 

Gemeentelijke knelpunten landelijk aankaarten

‘Wat ik trouwens ook belangrijk vind: dat gemeenten er iets mee opschieten als ik landelijk vragen stel. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld het wetgevingsdebat  over jeugd. De vragen die we dan stellen, zijn ingegeven door de knelpunten die gemeenten, belangenorganisaties en jongeren zelf aan ons melden: hoe zit het met de wachtlijsten bijvoorbeeld? En de 18-/18+-discussie: ben je 18 geweest, dan kan de gemeente niet meer in alle gevallen helpen en is de zorgverzekeraar aan zet. Wij willen dat jongeren langer de faciliteiten houden en dat er een soepele overgang is. We hebben vóór de zomer samen met de SP moties ingediend over de wachtlijsten en over het aantal plekken voor specialistische zorg: daar gaan we de nieuwe minister heel duidelijk op wijzen.’

 

Contact

Ten slotte wil Lisa nog graag vermeld zien dat contact met lokale wethouders en raadsleden heel belangrijk is. ‘Ik vind dat we elkaar, ook lokale bestuurders onderling, gemakkelijker moeten kunnen vinden. Kunnen we daar binnen GroenLinks niet een mooi systeem voor maken?’ Ook het contact met, laten we zeggen, de ‘normale’ Nederlander vindt Lisa belangrijk: ‘Het is heel fijn als mensen jou opzoeken. Je hebt daar altijd wat aan. Als kamerlid krijg je tientallen e-mails per dag binnen, maar als mensen mij specifiek ergens voor moeten hebben, dan lees ik het altijd en reageer ik altijd. Het is belangrijk dat je elkaar goed weet te vinden als er iets speelt.’

 

Nijmegen

Of ik in Nijmegen wil blijven wonen? Ja! Hier heb ik mijn voetbalclub en mijn vrienden. Ik vind sowieso dat kamerleden overal moeten wonen. Je bent geen vertegenwoordiger van de regio, maar krijgt wel veel mee van wat er speelt.’