Partijbrede discussie: Democratie

Democratie: van inspraak naar zeggenschap en zelf doen?

Op zaterdag 9 april houden we van de afdeling Gelderland in de ochtend (10:00 - 12:00) een ledenvergadering en in de middag (13:30 - 16:00) een ledendiscussie over democratie. Leden hebben hier een uitnodiging voor gekregen via de mail. Mocht je geen mail ontvangen hebben, of ben je (nog) geen lid maar wel geïnteresseerd, stuur dan een mail naar bestuurgelderland@groenlinks.nl.

Voorjaar 2016 voert GroenLinks een partijbrede discussie over zeggenschap van inwoners, hoe kunnen mensen meebeslissen en meedoen? Wat is de rol van lokale initiatieven (energiecoöperaties, moestuinen, zwembadbeheer)? Wat moeten politici doen en wat moeten politici laten?

Harmen Binnema, de inhoudelijke trekker van dit project, schrijft nu een startdocument. Dat is half maart gereed en ook hier te lezen. Daarin staat de focus van de discussie, de dilemma's daarbij waarover het gesprek zou moeten gaan en wat het doel van de discussie is, wat het GroenLinks op gaat leveren.
Bijeenkomsten zullen hoofdzakelijk in april, mei en juni plaatsvinden.
In die periode is het ook mogelijk online bijdragen te leveren.

Eerste data van bijeenkomsten (zie voor meer informatie de website van de betreffende provincie):
5 maart: GroenLinks Overijssel
9 april: GroenLinks Gelderland

Eerdere partijbrede discussies