Provincie Gelderland en coronavirus

Beste mensen,

Vanwege het Corona-virus zijn alle bijeenkomsten op het provinciehuis tot 1 april opgeschort. De fractie van GroenLinks volgt de adviezen zoals die door de overheid gegeven worden en daarom zullen wij onze bijeenkomsten tot een minimum beperken. Uiteraard blijven wij via digitale media bereikbaar. 

Wij hopen dat jullie en allen die jullie lief zijn gezond blijven. 

Janet Duursma

 

Actuele ontwikkelingen over de maatregelen die de provincie Gelderland heeft getroffen met betrekking tot het Coronavirus:

Bijeenkomsten

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen schrapt de provincie tot 1 april 2020 alle externe informatie-avonden, inloopbijeenkomsten en dergelijke. Hierbij hanteren we niet enkel de norm van 100 personen. Omdat zeker bij meer open bijeenkomsten niet van te voren bekend is hoeveel mensen er komen.

Staten

In overleg met de fractievoorzitters is besloten de Statendag van woensdag 18 maart 2020 niet door te laten gaan, net als de werkbezoeken van de Statenleden op 25 maart 2020.

GroenLinks Gelderland

GroenLinks Gelderland blijft wel bereikbaar op werkdagen, dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00-17.00 uur en vrijdag van 10.00-14.00 uur via telefoon 026-359 94 58 en via email: groenlinks@psgelderland.nl.