Wij steunen de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) omdat we al bezig zijn met het opkopen van de kalverhouderijen en in gesprek zijn met alle sectoren. En zeker ook omdat we geen vertraging willen oplopen in het traject dat we nu al in gang hebben gezet. De landelijke aanpak is om plannen over één jaar in te dienen. Wij hebben nu geld van het Rijk nodig om meters te maken en daarom hebben we de motie over “Gelderland verdient een Gelderse aanpak stikstof” mede ingediend. Deze motie is in de Staten van 6 juli met een grote meerderheid aangenomen.

Zijn deze plannen nu optimaal? Behalen wij wat we willen? Het eerlijke antwoord is dat wij dat niet weten. Dit is natuurlijk wel de “proof of the pudding”.  Wij hebben in november 2021 in onze motie afgesproken om een halfjaarlijkse verantwoording per sector aan de Staten voor te leggen, met de toezegging dat in september van dit jaar de eerste verantwoording komt.  Een understatement is dat van GroenLinks daar benieuwd naar is.  De plannen die we het komende najaar maken zien wij graag doorberekend door het RIVM en gedeeld met Provinciale Staten. Gedeputeerde Peter Drenth gaf aan dat de doorrekening van het RIVM in de plannen zit, want we willen zeker weten dat de dingen die we doen effect hebben.

Wij kunnen nu in Gelderland samen met alle partners stappen vooruitzetten naar natuurherstel.