Daardoor verbetert in Gelderland de staat van de natuur, biedt het mogelijkheden om woningen te bouwen en krijgen ondernemers ruimte om te ondernemen. Is samenwerken makkelijk? Nee! Maar het moet als wij de natuur willen helpen. Waar blijft Den Haag?

Gelderse Maatregelen Stikstof: samen werken aan een oplossing

Problemen los je op door samen aan oplossingen te werken, niet door tegenstellingen te creëren. Met deze instelling wordt in Gelderland al meer dan drie jaar gewerkt aan de stikstofproblematiek. Aan oplossingen die zorgen dat de staat van onze prachtige natuur drastisch verbetert maar er ook voor zorgen dat er woningen gebouwd kunnen worden en onze ondernemers ruimte hebben om te ondernemen.

De noodzaak om de stikstofuitstoot te verminderen is de grote uitdaging nadat de Raad van State uitspraak van 2019 heel Nederland plat legde. Het grootste deel van de N2000-gebieden van Nederland ligt in Gelderland. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn alleen nog mogelijk als de natuur verbetert. Werken aan oplossingen kan alleen als je de ernst en urgentie van de problematiek onderkent. En die oplossingen verzinnen we niet binnen de muren van ons provinciehuis. Niet achter een bureau, maar ook niet in de Statenzaal. Nee, wij gaan de komende jaren stikstof reduceren dankzij ideeën uit de sectoren zelf. Landbouw, natuur, industrie en mobiliteit zijn samen tot een pakket aan maatregelen gekomen waardoor tot 2025 25% stikstof reductie wordt gerealiseerd. Dat zijn de Gelderse Maatregelen Stikstof. En dit zijn niet alleen plannen, we hebben inmiddels al 60 miljoen euro geïnvesteerd.

En net zoals in Gelderland de sectoren samenwerken, zo werken we vanaf 2019 ook als politieke partijen samen. Als we alleen maar bezig zijn met de laatste peilingen en profilering komen we op belangrijke dossiers zoals stikstof geen stap verder. Dus stappen we over onze eigen schaduw heen en zetten we stappen voorwaarts, om de natuur te verbeteren en om onze inwoners en ondernemers ruimte te geven voor noodzakelijke ontwikkelingen. Dat is precies wat je mag verwachten van een provincie. En wij zijn trots op wat er gebeurt: door alle sectoren heen. Maar nu is een volgende stap nodig.

Wat wij nodig hebben? Een samenwerking met het Rijk. Wij weten wat er speelt onder onze inwoners en ondernemers, maar wij kunnen niet alles op provinciaal niveau oplossen. Een aantal zaken moeten echt op rijksniveau geregeld worden. En na drie jaar, staan we daarom te springen. Daarom heeft ons college onlangs een aanbod aan het rijk gedaan. Gelderland wil vooroplopen en de komende twee jaar extra maatregelen treffen. Daarbij geven we aan wat wij nodig hebben om te versnellen, en bieden we zelfs aan om een aantal taken van het Rijk ook over te nemen mits daar de noodzakelijke financiering tegenover staat. Als provincie kunnen we gerichter de natuur herstellen en met de betreffende sectoren afspraken maken. We willen gericht innovatie stimuleren. Maar ook hebben wij bijvoorbeeld kalverhouderijen nabij de Veluwe op vrijwillige basis opgekocht en gaan daar ook mee door op vrijwillige basis. Perspectief bieden betekent: luisteren naar alle betrokkenen, begrijpen welke kaders er zijn en keuzes maken.

Daisy Vliegenthart (Statenlid CDA Gelderland)

René Westra (Statenlid VVD Gelderland)

Charlotte de Roo (Statenlid GroenLinks Gelderland)

Karin Jeurink (Statenlid PvdA Gelderland)

Dirk Vreugdenhil (Statenlid ChristenUnie Gelderland)

Evert Mulder (Statenlid SGP Gelderland)