Storten van afval in onze plassen moet stoppen!

Met spoed gaan Gedeputeerde Staten in overleg met het Rijk over het stoppen met storten van afval in plassen en gaan ze samen met het Rijk op zoek naar alternatieven. Dit is de uitkomst van een motie van GroenLinks Statenlid Charlotte de Roo.

 

Begin februari kwam Zembla met een opmerkelijke uitzending waaruit blijkt dat zandwinputten volgestort worden met granuliet. In de natuurplas Over de Maas wordt zand gewonnen en het granuliet dient daar om de bodem te verondiepen. Ook op andere plekken in onze provincie speelt verondiepen met vervuild stortmateriaal een rol. Afval van buiten onze landsgrenzen wordt daarvoor naar onze provincie gesleept. We moeten niet langer het afvoerputje van Europa zijn!

 

Hierover werd 12 februari een debat gevoerd in de Staten. Op drie stemmen na hebben álle Gelderse Statenleden voor de motie van GroenLinks gestemd waarin staat dat de Gedeputeerde Staten met spoed in overleg met het Rijk moet treden over het stoppen van afval storten in zandplassen. Daarnaast moet GS in overleg treden met het Rijk over alternatieven voor het storten van afvalstoffen. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen volgens de GroenLinks fractie. Er gaat ook onderzocht worden of voormalige stortplaatsen op land een alternatief kunnen zijn.

 

Op 9 maart vindt er op initiatief van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over de beroerde gang van zaken met betrekking tot het storten van granuliet in de ontzandingsplas in de gemeente West Maas en Waal.