Wat is de voortgang rond storten granuliet?

GroenLinks Gelderland Statenlid Charlotte de Roo vraagt aan Gedeputeerde Staten naar de voortgang in de communicatie met betrokkenen over het storten van granuliet in de zandplas Over de Maas. Welke contacten lopen er en wordt er samen opgetrokken? Verder vraagt GroenLinks ook naar handhaving door de provinciale omgevingsdienst.

 

Gedeputeerde Peter Drenth heeft in de Statenvergadering van 4 maart 2020 kort toegelicht hoe het college aan het werk is gegaan met de opdracht van de motie, maar sindsdien hebben we geen verdere informatie ontvangen. Ook hebben we op de website van de provincie, in de pers en op sociale media geen verdere informatie kunnen vinden van de provincie Gelderland over de voortgang.

In de aangenomen motie van GroenLinks van 12 februari 2020: ‘Verondieping van plassen’ is het College gevraagd om met spoed in overleg te treden met de Rijksoverheid over alternatieven voor het storten van reststoffen in zandplassen en om te kijken naar mogelijkheden om het storten van reststoffen/afval op te schorten zolang niet duidelijk is hoe schadelijk het is. Daarbij luidde ook het verzoek aan het College om actief te communiceren richting de inwoners van Gelderland over de ontwikkelingen.