Wat gaan we doen met 130 miljoen?

Midterm Review 

De termijn van de provinciale ‘regering’ is alweer half verstreken. Dat betekent dat de ‘midterm review’ opgemaakt wordt. Dit keer bleek het financiële plaatje er halverwege de rit heel rooskleurig uit te zien. Onze fractie heeft besloten in te gaan op de uitnodiging om mee te praten over de besteding van het overschot: 130 miljoen. Joa Maouche, fractievoorzitter, vertelt wat de inzet is van GroenLinks.

‘Samen met acht andere partijen, waaronder de coalitiepartijen, praten we over de invulling van die ongeveer 130 miljoen euro voor de komende twee jaar en de langere termijn. Een unieke samenwerking, want het gebeurt maar zelden dat oppositiepartijen zo'n grote inbreng hebben in de verdeling van zo veel geld.’

‘Onze focus ligt concreet op de klimaat- en energietransitie en op het binnenhalen van een flink bedrag voor landschap, natuur en biodiversiteit. Daarnaast liggen er plannen voor dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem waar wij enthousiast over zijn.’

‘Begin mei presenteert Gedeputeerde Staten de uitwerking van de plannen, waar wij op kunnen reageren. In de voorjaarsnota wordt alles vastgelegd. Dat is in juni. Ik houd jullie op de hoogte!’