Charlotte de Roo of Pieter Gerard van den Berg wordt de lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. De kandidatencommissie heeft over de 2 kandidaten voor het lijsttrekkerschap haar advies gegeven. Nu is het aan de Gelderse GroenLinksleden om in het ledenreferendum van 25 juni tot en met 6 juli te beslissen.

Lees hier meer over beide kandidaten.
Charlotte de Roo 
Pieter Gerard van den Berg 

Advies kandidatencommissie
De kandidatencommissie heeft over beiden een reactie geschreven en een advies geformuleerd voor de leden:

Charlotte de Roo 
Charlotte is een kandidaat die veel politieke ervaring en een groot netwerk heeft. Ze functioneert vanaf 2019 als Statenlid en vanaf 2021 als fractievoorzitter van GroenLinks Gelderland. Ze geniet zichtbaar van het politieke spel en heeft de vaardigheden om de GroenLinks-idealen te vertalen naar politieke resultaten. Sprekend voorbeeld hiervan is het coalitieakkoord waarmee GroenLinks voor het eerst toetrad tot de coalitie in 2019 en het Gelderse stikstofbeleid. Bij voorkeur bereikt Charlotte deze resultaten in onderhandelingen vanuit een coalitierol, maar ook voor een scherpe oppositierol loopt ze niet weg. Charlotte wil haar politieke ervaring graag overbrengen op haar fractie om effectief zoveel mogelijk van het programma te kunnen realiseren. Ze legt hierbij de lat hoog voor zichzelf en haar fractiegenoten. 

Pieter Gerard van den Berg
Pieter Gerard is een kandidaat die zoekt naar verbinding met anderen, in en buiten de fractie. Hij stelt zich dienstbaar op aan de partij en haar programma en zal met rust en zachtheid deze belangen naar voren brengen. Solidariteit is voor Pieter Gerard een leidend principe in de politiek. Een netwerk in de provinciale politiek ontbreekt Pieter Gerard echter, evenals ervaring in een (politiek)leidinggevende functie. Er is meer scherpte mogelijk in het formuleren van standpunten. De kandidatencommissie ziet daarnaast nog de noodzaak om de strategische- en tactische vaardigheden van de Gelderse politiek beter te leren kennen en gebruiken, om zo resultaten te kunnen bereiken in de Gelderse politieke context. 

Advies aan de leden
Gezien het verschil in ervaring en netwerk, acht de kandidatencommissie Charlotte de Roo de meest geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Vervolg
Op 23 juni ’s avonds kun je meedoen met een kennismaking, gesprek met beide kandidaten: meld je aan voor 23 juni. 

Het lijsttrekkersreferendum loopt van 25 juni tot en met 6 juli (23.59 uur). Daarvoor krijgen alle stemgerechtigde leden op 25 juni een mail met stemcode. Stemgerechtigd ben je als je 3 maanden lid bent en daarnaast niet bent uitgesloten omdat je contributieachterstand hebt.

De uitslag is op 9 juli op het Gelderse GroenLinks zomerfestival, meld je aan voor 9 juli.