Ik ben Celine Berserik, Statenlid GroenLinks Gelderland en houdt mij bezig met de groene thema’s. Ik heb de portefeuilles: Gelders Natuur Netwerk, biodiversiteit, en energietransitie (incl. energiearmoede).

In Nederland bestaat slechts 8 % van het landoppervlak uit natuur. Het minste van heel Europa. Het Rijk heeft de taak, om meer natuur te creëren, aan de provincies overgedragen. De komende Statenperiode moet de provincie Gelderland met deze taak aan de slag. Het is hard nodig. De afgelopen 100 jaar is Nederland 80% van haar biodiversiteit verloren en door klimaatverandering dreigt het nog verder achteruit te gaan. Daarom is de energietransitie noodzakelijk. Gelderland heeft een doelstelling van 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Om het doel te halen zijn de komende jaraen cruciaal. De kaders van het provinciale beleid moeten daar toegerust op zijn. Ik ga mij deze Statenperiode inzetten voor mínder CO2 en méér natuur.

  • Landbouw
  • Natuur: GNN
  • Dierenwelzijn