Dat begint in het voorjaar (in overleg) en loopt door tot in november. Heb je interesse in ondersteunend werk, meld je dan bij bestuurgelderland@groenlinks.nl 

En we zijn altijd geïnteresseerd in mensen die interesse hebben in een bestuursrol. Bij herbenoemingen van bestuursleden vragen we ook altijd of er tegenkandidaten zijn. Omdat op de PLV van 9 april 2022 de voorzitter voor herbenoeming gaat kun je je tot en met 1 april melden als je tegenkandidaat wil zijn en meld je dan op bestuurgelderland@groenlinks.nl