Al van jongs af aan zet ik mij in voor diegene en datgene dat niet voor zichzelf kan opkomen. Als kind verkocht ik stukjes Mijnderswijk voor het Wereld natuurfonds, als student stond ik op de barricades in Londen, Berlijn en Amsterdam voor onderwerpen variërend van dierenrechten tot klimaatverandering. Toen ik politiek actief werd bood me dat een ingang om direct te praten met diegene die aan de knoppen draaien. Ik wil graag aanjager zijn van verandering, helaas gaat dat vaak minder snel dan ik wil. Ik streef er wel naar steeds te zoeken naar de grootst haalbare stap en te werken vanuit een lange termijn visie en voor te sorteren op de nodigde transities. 

In de Staten ga ik dat de komende tijd doen op de volgende onderwerpen: 

  • Milieu
  • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet