Taakinvulling

Deze nieuwe functie kan ik goed combineren met mijn huidige werk als fractiemedewerker en er zijn zeker ook parallellen te trekken. Als fractiemedewerker onderhoud ik de contacten met de diverse GroenLinks-fracties in Gelderland en begeleidt en ondersteun ik vrijwilligers. Verder organiseer ik werkbezoeken, netwerkbijeenkomsten voor bestuurders van GroenLinks in Gelderland en expertmeetings voor raadsleden.

Als bestuursmedewerker zal ik mij gaan concentreren op het versterken van deze netwerkfunctie, maar nu gericht op afdelingen. Ik wil daarbij kijken of het mogelijk is dat er meer samenwerking komt tussen de afdelingen en hun stimuleren elkaar te ondersteunen waar mogelijk. Het uitwisselen van informatie, plannen en successen tussen verschillende afdelingen is daarbij een belangrijk aspect. Ik wil graag een vraagbaak zijn voor de afdelingen en hun actieve leden.

Aanstelling voor 4 uren in de week

Vier uur per week is niet veel. Het zal dan ook duidelijk zijn dat ik me niet met de uitvoering van activiteiten zal bezighouden maar wel probeer om mensen met elkaar in contact te brengen, doorverwijzen naar cursussen en trainingen die door landelijk aangeboden worden. Verder probeer ik jaarlijks een aantal trainings- en werkbijeenkomsten organiseren op regionaal of provinciaal niveau in samenwerking met lokale afdelingen. Uitgangspunt is het vergroten van de zichtbaarheid van GroenLinks, het versterken van lokale afdelingen en het bevorderen van samenwerking tussen afdelingen. De komende periode zal vooral staan in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Persoonlijk

Ik ben van 1956 en woon in Nijmegen. Daar heb ik Nederlands gestudeerd en mijn bevoegdheid gehaald voor het leraarschap. In mijn studietijd ben ik actief geweest bij de studentenvakbond en later in de milieubeweging. Ik heb na mijn studie een tijdlang gewerkt bij een milieuadviesbureau en betaald en onbetaald werk verricht bij lokale en nationale milieuorganisaties. In 1992 ben ik actief geworden bij GroenLinks en heb mij aangesloten bij de toenmalige milieuwerkgroep van de afdeling Nijmegen. Van 1998 tot 2006 ben ik raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen geweest.

Masaya

Daarnaast was ik actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Stedenband Nijmegen Masaya (SSNM). Speerpunt binnen de stedenband is om kleinschalige economische projecten van de grond te krijgen in Masaya, de zusterstad van Nijmegen in Nicaragua. In het huidige tijdsgewricht is het ook voor een organisatie als de SSNM heel moeilijk om de bezuinigingen te overleven. We kijken dan ook naar nieuwe wegen en naar nieuwe sponsors.

Als bestuursmedewerker ben ik bereikbaar op:

Vrijdag van 10.00 - 14.00 uur

Tel.: 026 - 359 94 58

E-mail: groenlinks@psgelderland.nl

Bezoekadres:
Huis der Provincie, 2de verdieping Sabelspoortkant
Markt 11
Arnhem

Postadres:
Postbus 9090
6800 GX Arnhem