Als fractiemedewerker ben ik bereikbaar op:

Tel.: 026 - 359 94 58

E-mail: groenlinks@psgelderland.nl

Bezoekadres:
Huis der Provincie, 2de verdieping Sabelspoorkant
Markt 11
Arnhem

Postadres:
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Ik ben geboren in 1956 en woonachtig in Nijmegen. Daar heb ik Nederlands gestudeerd en mijn bevoegdheid gehaald voor het leraarschap. In mijn studietijd ben ik actief geweest bij de studentenvakbond en later in de milieubeweging. Ik heb na mijn studie een tijdlang gewerkt bij een milieuadviesbureau en betaald en onbetaald werk verricht bij lokale en nationale milieuorganisaties. In 1992 ben ik actief geworden bij GroenLinks en heb mij aangesloten bij de toenmalige milieuwerkgroep van de afdeling Nijmegen. Van 1998 tot 2006 ben ik raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen geweest.

Ook was ik actief als vrijwilliger en als bestuurslid bij de Stichting Stedenband Nijmegen Masaya (SSNM). In de werkgroep Habitat waren we bezig om kleinschalige economische projecten van de grond te krijgen in Masaya, de zusterstad van Nijmegen in Nicaragua.

De provincie was iets geheel nieuws voor mij. Vroeger dacht ik dat de provincie niet veel betekende en zeker niet voor de grote steden. Misschien is dat laatste ook wel zo. Wat ik echter wel al wist, is dat de provincie van wezenlijk belang is voor de kleinere dorpen en de buitengebieden. Van de kennis en kunde die er bij de provincie is, kunnen zij goed gebruik maken en bovendien beschermt de provincie hun belangen ten opzichte van de grote steden. De provincie heeft ook een wezenlijke taak in het bepalen waar en waar niet gebouwd mag worden, voor de bescherming van de groene en blauwe ruimte en voor welzijn en cultuur.

Ik wil mijn kennis en vaardigheden in dienst stellen van de Statenleden en de fractievolgers. Verder zal ik de contacten met de diverse GroenLinks-fracties in Gelderland onderhouden en vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Ik zal het komende jaar ook de werkbezoeken organiseren, misschien komen we elkaar tegen op een van die bijeenkomsten.

Fractiemedewerker

  • Fractie