Ik wil een maatschappij waar mensen werkelijk betrokken zijn. Bij elkaar én bij hun leefomgeving. Een ieder geeft daar op haar of zijn manier invulling aan. Ik doe dat door al van jongs af aan, naast mijn baan in het welzijnswerk, politiek actief te zijn. Ik was raadslid en wethouder in Brummen. En nu ben ik Statenlid en fractievoorzitter in Gelderland.

Hier ben ik helemaal op mijn plek. Gelderland zit onder mijn huid, ik weet precies hoe de lokale democratie werkt en ken “de taal” van bestuurders. Daarnaast heb ik binnen en buiten Gelderland een groot netwerk. Bijvoorbeeld binnen het Klimaatverbond. Daar kreeg ik o.a. meer inzicht in maatregelen om mensen met een laag inkomen mee te kunnen laten doen in de energietransitie.

In de afgelopen periode hebben we in de fractie hard gewerkt om te komen waar we nu staan: een stabiel en hard werkend team dat er voluit voor gaat. Ik zet me 100% in om dat ook de komende periode weer voor elkaar te krijgen. Wel met een grotere ploeg dan nu, zodat ons progressieve groene geluid nog harder kan klinken.

Secretaris

  • Wonen
  • Leefbaarheid
  • Vluchtelingen en Statushouders
  • Sport