Sinds 2019 maakt GroenLinks deel uit van de Gelderse coalitie. Huidig gedeputeerde Jan van der Meer besloot in december niet voor nog een periode als gedeputeerde te willen gaan. Daarom draagt GroenLinks nu een nieuwe kandidaat-gedeputeerde voor. 

Hennie Roorda heeft ruim 20 jaar ervaring als politica en bestuurder, voor GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen, meer dan 11 jaar als heemraad voor Water Natuurlijk in het Waterschap Rivierenland en als dagelijks bestuurder van de Unie van Waterschappen. Ze begon haar loopbaan als onderwijskundige bij de politie en was beleidsmedewerker biodiversiteit bij het ministerie van VROM. Op dit moment is zij strategisch adviseur voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Charlotte de Roo:  “ Als bestuurder van het Waterschap Rivierenland heeft ze veel mooie resultaten geboekt voor een groener, duurzamer en natuurlijke waterschap.” 

De kandidaat-gedeputeerde is blij met de voordracht. Hennie Roorda: “Ik kijk er naar uit om samen aan de slag te gaan om Gelderland nog groener en duurzamer te maken en voort te bouwen op de mooie stappen die in de afgelopen vier jaar zijn gezet.” 

Charlotte de Roo: “ Samen met de nieuwe fractie en onze kandidaat-gedeputeerde maken we ons klaar voor een nieuwe ronde. Op naar een Groen, Gezond en Gelukkig Gelderland.